Plastone edistää teollisen muovin kierrätystä ja tuotesuunnittelua

Toteutusaika 2023-2024

Plastone toimittaa teollisuudelle ruiskuvalettuja muoviosia sekä näistä koottuja tuotteita. Tehtaat ovat Suomessa Nurmijärvellä ja Virossa Tallinnassa sekä kokoonpanotehdas Viron Haapsalussa. Näissä on yhteensä noin 200 työntekijää.

Plastonen käyttämät muoviraaka-aineet ovat pääosin teknisiä muoveja, joille ei ole vielä kunnollista kierrätysjärjestelmää. Haasteena ovat etenkin lukuisat eri muovilaadut, joiden valmistusparametrit ovat erilaisia ja soveltuvuus eri käyttökohteisiin vaihtelee.

Plastone_Tehdasnäkymä
Plastonen tehtailla hyödynnetään muoviteollisuuden sivuvirtoja. © Plastone

Käytettyjen tuotteiden materiaaleja ei voida kierrättää järkevästi muutoin kuin kemiallisesti. Silloin palataan muovin alkuaineisiin ja erikoismateriaalien jalostus alkaa alusta. Tällöin kalliiden materiaalien valmiita ominaisuuksia ei pystytä hyödyntämään suoraan.

Mekaanisella kierrätyksellä materiaaleja pystytään käyttämään heti uudestaan, mutta silloin pitää tietää tarkasti, mikä materiaali on kyseessä ja osien pitää olla puhtaita, eli kerääminen kentältä ei ole mahdollista.

Valmistuksen yhteydessä syntyvistä sivuvirroista tiedetään, mitä materiaalia ne ovat ja ne pystytään myös pitämään puhtaina. Ongelmaksi jää ainoastaan riittävän volyymin saaminen, jotta kierrättäminen olisi taloudellisesti kannattavaa.

Plastonen tavoitteena PlastLIFE-hankkeessa on kerätä raaka-aineiden käytöstä aiheutuneita sivuvirtoja usealta valmistajalta, jolloin saataisiin riittävä määrä kierrätettäväksi. Tätä varten suunnittelemme uuden tuotteen, johon näitä kerättyjä materiaaleja voidaan käyttää, ja lanseeraamme sen markkinoille.

Lisätietoja Plastonen roolista PlastLIFE-hankkeessa

Julkaistu 10.3.2023 klo 8.35, päivitetty 24.8.2023 klo 16.35
  • Tulosta sivu