Helsinki edistää muovin kiertotaloutta ja vähentää muovin haitallisia vaikutuksia infra- ja viherrakentamisessa

Toteutusaika 2023–2026

Helsingin tavoitteena on edistää muovin kiertotaloutta ja vähentää muovin haitallisia vaikutuksia infra- ja viherrakentamisessa. Yhtäältä kaupunki pyrkii luopumaan tarpeettomasta muovin käytöstä ja toisaalta selvittämään mahdollisuuksia korvata neitseellistä muovia kierrätysmuovilla tai muilla materiaaleilla.

Hankkeessa lisätään kaupungin infra- ja viherrakentamisen parissa työskentelevän henkilöstön ymmärrystä muoviin liittyvistä haasteista ja kiertotaloustavoitteista. Tämän myötä henkilöstön osaaminen ja ymmärrys muoviin liittyvistä vaihtoehdoista ja ratkaisuista rakentamisessa syvenee.

Selkämerenpuisto
Selkämerenpuisto. © Jussi Hellsten

Työmme koostuu neljästä tehtävästä: 

  1. Analysoimme kaupungin aikaisempia infra- ja viherrakentamisen hankkeita ja niissä käytettyjä muovimääriä ja tyyppejä. Tunnistamme volyymin, ympäristövaikutusten ja kiertotalouden näkökulmasta merkittävimmät muovivirrat kaupungin infra- ja viherrakentamisessa.
  2. Analysoimme hankesuunnittelun ja rakentamisen hankinnan prosesseja, tavoitteena tunnistaa ne keskeiset vaiheet, joissa materiaaleja ja niiden käyttöä koskevat ratkaisut tehdään.
  3. Toteutamme 2-3 infrarakentamisen pilottia, joissa haemme uudenlaisia näkökulmia hankesuunnitteluun ja hankintavaiheeseen. Piloteissa voidaan testata yhtäältä vaihtoehtoisia toimintatapoja, joilla vähennetään mikromuovin leviämisriskiä aiheuttavien synteettisten materiaalien käyttöä ja toisaalta voidaan testata kierrätysmuovin tai muiden materiaalien käyttöä neitseellisen muovin sijaan.
  4. Järjestämme koulutusta kaupungin rakennuttajille, suunnittelijoille, hankinta-asiantuntijoille ja muille avainhenkilöille. Koulutusta tehdään enenevässä määrin koko projektin ajan tiedon ja kokemuksen lisääntyessä.

Kaupungin infra- ja viherrakentamisen suunnittelua ja hankintaa koskevaa ohjeistusta tullaan muokkaamaan hankkeessa saatujen oppien pohjalta.

Helsingin osahanke toteuttaa Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelmaa. Hankkeen etenemistä seurataan toimenpideohjelman seurantatyökalun, Kiertotalousvahti-palvelun avulla.

Lisätietoja Helsingin roolista PlastLIFE-hankkeessa

Julkaistu 10.3.2023 klo 8.36, päivitetty 16.2.2024 klo 10.11
  • Tulosta sivu