Toimijat ja toimet

PlastLIFE-hankkeessa 17 eri toimijaa tuottaa tietoa ja ratkaisuja muovien kestävän kiertotalouden edistämiseksi. Hanke jakautuu seitsemään pääteemaan:

  • Muovien kulutuksen vähentäminen
  • Roskaantumisen ehkäiseminen
  • Muovijätteen talteenotto ja kierrätyksen tehostaminen
  • Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen
  • Haitalliset aineet hallintaan
  • Rakentamis- ja purkutoiminnan muovit
  • Maa- ja puutarhatalouden muovit

Avaamme sivut kustakin pääteemasta kesällä -23. 

Julkaistu 10.3.2023 klo 9.44, päivitetty 7.6.2023 klo 14.12
  • Tulosta sivu