Turun yliopisto tutkii keinoja edistää kasvi- ja puutarhatuotannon muovien kiertotaloutta

Toteutusaika 2023-2029

Turun yliopisto on mukana PlastLIFEn maatalouden ja rakentamisen muoveja koskevassa työssä.

Tutkimme kasvi- ja puutarhatuotannossa käytettävien muovien kierrätettävyyttä ja mahdollisuuksia korvata muovia muilla materiaaleilla, muovien kierrätyksen ja uusiokäytön esteitä sekä kierrätetyn toisiomuovin soveltuvuutta eri käyttökohteisiin. Lisäksi selvitämme ja tuomme näkyväksi muovien arvoketjun ja mahdollisuudet kestävien liiketoimintamallien luomiselle.

Tavoitteenamme on muovien kierrätyksen ja uusiomuovimateriaalin käytön lisääminen koko Suomessa.

Kateharsoa
Turun yliopisto kehittää menetelmiä maatalouden kateharsojen kierrätyksen edistämiseksi.
© Veijo Pönni, Turun yliopisto

Turun yliopiston työ keskittyy kasvi- ja puutarhatuotannon muoveihin: 

Materiaalitutkimus: mihin lopputuotekategorioihin eri muovit sopivat ja mitkä kierrätys-/prosessointimenetelmät sopivat kullekin muovilaadulle? Kasvi- ja puutarhatuotannossa käytettäviä muoveja toimitetaan lisäksi edelleen tutkittaviksi, jotta voidaan selvittää sisältävätkö ne sellaisia haitta-ainepitoisuuksia, jotka voivat rajoittaa tai estää kokonaan materiaalin hyödyntämisen.

Arvoketjutarkastelu:

  1. Nykytila, ongelmat ja muutospotentiaali, arvoketjun havainnollistaminen ja osapuolet;
  2. muovien keräystä ja kierrätystä edistävät liiketoimintamallit ja benchmarking- tarkastelu;
  3. näkemykset ja suositukset toimenpiteistä (mukaan lukien lainsäädäntömuutokset)

Viestintä ja neuvonta:

  • muovien kestävä käyttö maa- ja puutarhataloudessa, ml. ympäristön kannalta vastuullinen käyttö,
  • oikeanlainen lajittelu ja materiaalin käytöstä poistaminen, vastaanottopisteet sekä
  • muovien korvaamismahdollisuudet
  • Pilotit: miten muovien keräys on järkevin toteuttaa?

Lisäksi selvitämme nykyisten muovilaatujen korvaamismahdollisuudet biopohjaisilla/-hajoavilla materiaaleilla yhteistyössä Luken ja Syken kanssa.

Lisätietoja Turun yliopiston roolista PlastLIFE-hankkeessa

Julkaistu 10.3.2023 klo 8.35, päivitetty 18.9.2023 klo 15.41
  • Tulosta sivu