Ympäristöministeriön luotsaama Muovitiekartta vie Suomen muovin kiertotalouden läpimurtoon

Toteutusaika 2022-2029

Muovitiekartta 2.0:n idea kiteytyy sanoihin vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa. Kansallinen ohjelma vauhdittaa muovin kestävää kiertotaloutta poikkialaisesti. Kansainvälisesti ainutlaatuisen tiekartan tavoitteena on toteuttaa muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Muovitiekartan ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2018, ja se päivitettiin vuonna 2022. Ohjelman lähtökohtana ovat yhtäältä muovin huimasti kasvavan kulutuksen aiheuttamat ongelmat, kuten roskaaminen ja ympäristöhaitat, muovin kertakäyttö ja vähäinen kierrätys, sekä toisaalta muovin monet, myös ympäristön kannalta hyvät ominaisuudet.

Muovitiekartan tavoitteena on vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja fossiilisista raaka-aineista valmistetulle neitseelliselle muoville.

PlastLIFE toteuttaa osaltaan näitä Muovitiekartan tavoitteita. Muovitiekartta tekee PlastLIFEn kanssa jatkuvasti yhteistyötä.

Muovitiekartan toimenpiteet muuttavat koko arvoketjun toimintaa

Muovitiekartan toimenpiteet vauhdittavat muovin kiertotaloutta monipuolisesti. Toimenpiteiksi on sovittu:
 

 • Vähennetään roskaantumista, vältetään turhaa kulutusta.
 • Tehostetaan merkittävästi muovijätteiden talteenottoa.
 • Otetaan käyttöön monipuoliset ja riittävät kierrätysratkaisut kerätylle muoville.
 • Tehostetaan merkittävästi muovituotteiden kierrätettävyyttä ja kierrätetyn muovin käyttöä.
 • Panostetaan muovia korvaaviin ratkaisuihin.
 • Vauhditetaan muovin kiertotaloutta rakentamisessa.
 • Tehostetaan muovin kierrätystä ja korvaamista maataloudessa ja puutarhoilla.
 • Edistetään muovihaasteen ratkaisuja kansainvälisessä yhteistyössä.
 • Viedään osaamista ja ratkaisuja.
 • Lisätään tutkimustietoa muovien haitallisista terveys- ja ympäristövaikutuksista ja niiden ratkaisuista.
 • Poikkileikkaavat toimet. 

Tiivis verkosto tekee yhdessä töitä muovihaasteen taklaamiseksi

Muovitiekartta kannustaa yhteistyöhön ja kohtaamisiin. Tiekarttaa toteuttaa laaja verkosto liike-elämästä tutkimuslaitoksiin, järjestöihin ja viranomaisiin. Verkostoa koordinoi ympäristöministeriö.

Ympäristöministeriön lisäksi Muovitiekartan aktiivitoimijoita ovat Business Finland, Elintarviketeollisuus ry, Kaupan liitto ry, Luonnonvarakeskus, maa- ja metsätalousministeriö, MTK, Marttaliitto ry, Metsäteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Rakennusteollisuus RT, Rakennuttajine liitto RAKLI ry, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kiertovoima ry, Suomen Pakkaustuottajat Oy, Suomen Uusiomuovi Oy, Suomen ympäristökeskus, VTT, THL, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Kierrätysteollisuus ry ja WWF Suomi.

Lisäksi aktiivisista kansalaisista koottu Muoviraati osallistuu muovitiekartan toimien kehittämiseen ja arvioimiseen.

Muovitiekartan edistymistä voi seurata osoitteessa muovitiekartta.fi. Sosiaalisen median aihetunnuste on #muovitiekartta.

Lisätietoja ympäristöministeriön roolista PlastLIFE-hankkeessa

 • Ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö, puh. +358 295 250 259, merja.saarnilehto@gov.fi
Julkaistu 10.3.2023 klo 8.35, päivitetty 18.9.2023 klo 15.42
 • Tulosta sivu