Muovipoli auttaa yrityksiä bio- ja kierrätysmuovi-innovaatioissa sekä edistää verkostoitumista

Muovigranulaatti
Muovigranulaattia © Muovipoli

Toteutusaika 2023-2025 (2029)

Muovipoli on teollisuuden, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden vuonna 1998 perustama muovialan kehitys- ja tutkimusyritys.

Muovitiekartassa esitettiin tarve Suomen ”New Plastics” -osaamisverkostolle lisäämään yritysten materiaaliosaamista, vahvistamaan muovien kierrätyksen arvoketjuja ja tutkimusta sekä levittämään tietoa perinteistä, fossiilista muovia korvaavista bio- ja kierrätysmuovivaihtoehdoista.

Muovipoli käynnistikin New Plastics Center NPC -osaamisverkoston toiminnan vuonna 2019 yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja muiden toimijoiden kanssa bio- ja kierrätysmuoviosaamisen sekä siihen liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi. Verkosto muun muassa julkaisi 2020 Biomuovioppaan selventämään biomuoveihin liittyvää termistöä ja tarjoamaan tietoa biomuovien nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä, sekä on järjestänyt alan seminaareja ja tapahtumia.

PlastLIFE-hankkeessa jatkamme NPC-osaamisverkoston kehittämistä auttaen yrityksiä bio- ja kierrätysmuovi-innovaatioiden ja verkostoitumisen edistämisessä Muovitiekartta 2.0:n tavoitteita tukien. Osahankkeemme koostuu kolmesta osa-alueesta:

 1. NPC-osaamisverkoston kehittäminen. Verkosto koostuu yrityksistä, tutkimuslaitoksista, julkisista toimijoista ja Muovitiekartan yhteistyötahoista. Tavoitteena on yhteistyön lisääminen uusien markkina- ja tutkimuslähtöisten kestävien materiaali- ja tuoteinnovaatioiden kehittämiseksi. Erilaisten tapahtumien ja seminaarien lisäksi työpaketissa osallistutaan innovaatiotyökalupakin sisällön määrittelyyn, mitä Aalto-yliopisto kehittää hankkeessa yritysten ja verkoston käyttöön.
   
 2. Uusien tki-prosessien aktivointi ja arvoketjun kehittäminen. Vaiheessa aktivoidaan bio- ja kierrätysmateriaalien käyttöön tähtääviä uusia innovaatioprosesseja. Tavoitteena on aktivoida eri kokoisten yritysten prosesseja ja niihin liittyviä arvoketjuja, mm. kehitettyä innovaatiotyökalupakkia hyödyntäen.
   
 3. Kestävien materiaalien klinikan, ”Sustainable Material Clinic”, - konseptin kehitys ja pilotointi. Palvelumalli on tarkoitettu tuottamaan ja välittämään tietoa bio- ja kierrätysmuoveista sekä -komposiiteista, niiden ominaisuuksista, prosessoinnista ja hyödyntämismahdollisuuksista erityisesti yrityksille, suunnittelijoille ja TKI-henkilöstölle Vaihe pitää sisällään
 • Palvelukonseptin ja sen sisällön määrittelyn
 • Konseptin kehityksen ja pilotoinnin
 • Liiketoimintamallin määrittelyn 

Myös Syke osallistuu mallin kehittämiseen erityisesti materiaalien riskiarviointien osalta.

Uutiset

Lisätietoja Muovipolin roolista PlastLIFE-hankkeessa

Julkaistu 10.3.2023 klo 8.31, päivitetty 5.7.2023 klo 10.53
 • Tulosta sivu