Gå till innehållet

Aktuellt

img
Återvinningen av hushållens avfall har blivit effektivare i många kommunregioner i Finland 15-12-2022
Återvinningsgraden för hushållens avfall har ökat i nästan alla kommunregioner som deltar i uppföljningen under perioden 2016–2021 (2018–2021 för vissa kommuner). Utvecklingen för hushållens avfallsmängder har varit varierande: i omkring hälften av kommunregionerna ökade mängden hushållsavfall per invånare och i omkring hälften minskade den.
Läs mer
img
Nätverksarbete påskyndar utvecklingen av en cirkulär ekonomi – paneuropeisk studie publicerad 24-05-2022
Huvudstadsregionens återvinningscentral avser att som en del av projektet Circwaste inrätta ett nationellt nätverk av återanvändningsaktörer och på så vis dirigera Finland mot cirkulär ekonomi.
Läs mer
img
Ny avfallsplan vägleder oss att tillsammans bygga upp en cirkulär ekonomi 24-11-2021
Syftet med Circwaste-projektet är att främja genomförandet av en nationell avfallsplan och att främja målen för en cirkulär ekonomi. Projektet har nu arbetat mot dessa mål i mer än fem år, och det återstår fortfarande två år.
Läs mer
img
Montinutra utvecklar nya produktapplikationer från finskt gransågspån 15-11-2021
Montinutra utvecklar, producerar och kommersialiserar nya produkter av sågspån från gran. Vanligtvis används skogsindustrins industriella sidoströmmar i energiproduktionen eller exporteras som briketter och pellets.
Läs mer
Mera nyheter

En uppvisning av kunskap för cirkulär ekonomi - kolla in delprojekten!

I projektet CIRCWASTE genomförs närmare 20 pilotprojekt, som producerar konkreta resultat. Projekten är koncentrerad till Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Karelen och Sydvästra Finland.

Kopiera och återvinn goda idéer
Vi tar ett materialkliv tillsammans
Vi öppnar kompetensens skyltfönster
Vi gör Finland etta på cirkulär ekonomi

Goda nyheter från Finland

img
Över 70 000 kilo naturresurser sparades på återanvändning av möbler på en skola i Lahtis 07-03-2022
Cirkulär ekonomi är en del av Lahtis stads strategi och upphandlingsprogram. År 2020 ingick staden ett ramavtal med tre leverantörer av återvunna möbler: OffiStore, Martela och Pa-Ri Materia. Samtidigt finns ett ramavtal för nya möbler.
Läs mer
img
Barn och unga praktiserar cirkulär ekonomi i skolorna i Riihimäki 29-11-2021
Cirkulär ekonomi är ett av Riihimäkis viktigaste projekt och sedan 2019 har varje skola i kommunen haft en ansvarig för cirkulär ekonomi. Läroplaner för cirkulär ekonomi har också utarbetats för låg- och högstadieskolor.
Läs mer
img
Sjukhusprojektets reform av avfallshanteringskonceptet i samarbete med personalen 16-11-2021
Mellersta Finlands sjukhusdistrikt (KSSHP) har deltagit i Circwaste-projektet och nu börjar resultaten av arbetet visa sig.
Läs mer
img
Salpakiertos serviceexperiment minskade mängden bioavfall i det blandade avfallet 03-11-2021
Salpakierto Oy ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Lahtisregionen enligt avfallslagen, såsom mottagning och behandling av avfall. Hösten 2020 inleddes i Lahtis med undantagstillstånd ett försök med insamling av bioavfall.
Läs mer
Mera regionala nyheter
  • Skriv ut sidan