Luonnonvarakeskus kehittää vaihtoehtoisia materiaaleja ja ruokapakkauksille ympäristömittarin

Toteutusaika 2023-2029

Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja elintarvikepakkauksille ja maatalousmuoveille. Lisäksi Luke kehittää ruokapakkauksille ympäristömittarin, joka mahdollistaa pakkausten ympäristövaikutusten vertailun kokonaisvaltaisesti.

Biopohjaiset sivuvirrat hyötykäyttöön

Pakkauksilta edellytetään ympäristöystävällisyyttä, kestävyyttä ja toimivuutta niin varastoinnin, kuljetuksen kuin jakelunkin aikana. Lukessa on tutkittu uusia pakkausmateriaaliratkaisuja. Nyt uusia, teknisesti toimivia biopohjaisia pakkausmateriaaleja ja -ratkaisuja sekä niiden kierrätettävyyttä ja biohajoavuutta selvitetään yhteistyössä PlastLIFE-hankkeen muiden toimijoiden kanssa.

Pakkausmateriaaleissa voidaan hyödyntää erilaisia biomassasivuvirtoja, muun muassa niiden kuituja. Selvitämme, voiko valittu materiaali korvata käytössä olevan muovipakkauksen.

Kartoitamme myös teollisen valmistuksen mahdollisuutta niille materiaaleille, jotka testeissä parhaiten korvaavat fossiilisia muoveja ja jotka ovat kierrätettäviä ja/tai biohajoavia. 

Pakkausmateriaalien lisäksi kehitämme biopohjaisiin materiaaleihin kuten paperiteollisuuden ja pyrolyysiprosessien sivuvirtoihin perustuvaa vaihtoehtoa maatalouden katemuoveille ja tuottamme aiheesta koulutusmateriaalia.

Tuotamme myös koulutus- ja viestintämateriaalia maatalousmuovien kestävästä käytöstä ja muovien riskeistä viljelysmaassa ja ympäristössä sekä vaihtoehdoista korvata ja kierrättää maatalousmuovia.

Luotettava mittari pakkausten ympäristövaikutusten vertailuun

Kehitämme elintarvikepakkausten ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti valaisevan, tieteeseen perustuvan ympäristömittarin, Packaging Sustainability SCOREn. Tavoitteenamme on rakentaa yhteismitallinen mittaristo, jonka avulla voidaan pisteyttää pakkausten ympäristövaikutuksia.

Mittari mahdollistaa kuluttajille, kaupalle, elintarvike- ja pakkausteollisuuden yrityksille ja viranomaisille aidon mahdollisuuden vertailla pakkausten ympäristösuorituskykyä ja tehdä ympäristökuormaa vähentäviä valintoja.

Mittarin kehittämisessä keskeisiä lähtökohtia ovat elinkaarinen ympäristövaikutusten laskenta. Uutena elementtinä mukaan tulee pakkausten teknisen suorituskyvyn huomioon ottaminen, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten pakkauksella voidaan ennaltaehkäistä ruokahävikkiä.

Tavoitteena on viedä pakkauksien ja pakkausjärjestelmien elinkaarilaskennan laskentavaatimuksia ja -linjauksia nykyistä yksityiskohtaisimmiksi. Tällöin pakkauksista laaditut elinkaariset ympäristövaikutus- ja hiilijalanjälkiarviot olisivat yhteismitallisempia kuin nykyisin. Ympäristömittarin kehittämisessä ja työn rahoittamisessa ovat mukana DS Smith, HKScan, Metsä Board, Olvi, Orkla, RKW Finland Oy ja Wipak.

Lisäksi tuotamme valtakunnallisen arvion hiilijalanjälkisäästöstä, kun fossiilisia muoveja korvataan yhä enemmän biopohjaisilla ratkaisuilla. 

Tiedotteet

Lisätietoja Luken roolista PlastLIFE-hankkeessa

  • Erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri, Luonnonvarakeskus, puh. +358 295 326 219, juha-matti.katajajuuri@luke.fi
  • Eila Järvenpää, Luonnonvarakeskus,  eila.Jarvenpaa@luke.fi
  • Pekka Saranpää, Luonnonvarakeskus, pekka.saranpaa@luke.fi
  • Ansa Palojärvi, Luonnonvarakeskus, ansa.palojarvi@luke.fi
  • Marleena Hagner, Luonnonvarakeskus, marleena.hagner@luke.fi
  • Musharof Khan, Luonnonvarakeskus, musharof.khan@luke.fi
  • Ilkka Leinonen, Luonnonvarakeskus, ilkka.leinonen@luke.fi

Linkkejä

Julkaistu 10.3.2023 klo 8.36, päivitetty 9.1.2024 klo 9.06
  • Tulosta sivu