Syke vetää hanketta ja osallistuu monin tavoin asiantuntijatyöhön

Toteutusaika 2022-2029

Suomen ympäristökeskus vetää PlastLIFE-hanketta ja tarjoaa monipuolista osaamista muovien kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke on Sykelle mittava: viisikymmentä sykeläistä seitsemästä eri yksiköstä ja 16 eri ryhmästä työskentelee muovien kiertotalouden edistämiseksi PlastLIFE hankkeessa.

Hallinnoimme ja koordinoimme hanketta huolehtien sen suunnitellusta etenemisestä ja raportoimisesta EU:lle ja muille rahoittajille.

Viestimme yhdessä partnereiden kanssa hankkeen tuloksista ja muovihaasteiden ratkaisumalleista kansallisille ja kansainvälisille yleisöille, järjestämme roskaantumisen vähentämiseen ja muovien turhan kulutuksen vähentämiseen tähtääviä kampanjoita yhdessä sidosryhmien kanssa ja teemme viestintäyhteistyötä laajan kansalaisvaikuttajaverkoston kanssa muovien kiertotalouden edistämiseksi.

Kehitämme menetelmiä ja mittareita muovien kiertotalouden seurantaan: Moniulotteisen ja laajan kokonaisuuden seurantaan ei ole olemassa valmista mittaristoa tai menetelmiä. Niinpä kehitämme muovien kiertotalouden valtakunnallisia mittareita soveltaen asiantuntija-arviointiin perustuvaa prosessia.

Seuraamme hankkeemme, Suomen muovitiekartan ja muovien kiertotalouden edistymistä, vaikutuksia ja vaikuttavuutta erilaisilla mittareilla ja indikaattoreilla. Täydennämme ja laajennamme aiemmissa hankkeissa luotua muovitilinpitoa. Rakennamme yhdessä partnereiden kanssa elinkaariarviointiin perustuvan laskentamallin muovien kiertotalouden ympäristövaikutusten arviointiin.

Tuotamme tietoa muoviroskien haitoista ja kehitämme toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Kehitämme järjestelmän rakentamisperäisten roskien seurantaan.

Tutkimme ja seuraamme kansalaisten ja yritysten muoviin liittyviä asenteita ja niiden sekä käyttäytymisen muuttumista kansalais- ja yrityskyselyillä.

Kehitämme Roskalähetti-sovellusta tutkiaksemme kansalaistieteen mahdollisuuksia aktivoida ihmisiä toimimaan kiertotalouden eteen.

Keräämme ihmisten muovitarinoiden avulla tietoa siitä, miten muovi liittyy ihmisten arkeen, miksi muoviesineistä tulee merkityksellisiä, miten muovin rooli ja käyttö arjessa on muuttunut, minkälaisia riippuvuuksia eri-ikäisille ihmisille on syntynyt. Hyödynnämme erilaisia taiteen muotoja ja keinoja hyödynnetään muovitietoisuuden lisäämiseksi ja toimijoiden aktivoimiseksi muoviongelman ratkaisemisessa.

Selvitämme muovien kemikaaliriskejä. Muoveihin lisätään valmistusvaiheessa erilaisia kemikaaleja, jotka eivät välttämättä pysy kierrätysvaiheessa siellä, minne ne on tarkoitettu. Analysoimme muovijätteen haitta-aineita ja kehitämme riskinarviointikehikon ohjeistamaan toimijoita kierrätysmuovin turvalliseen käyttöön.

PlastLIFE pyrkii vahvaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Koordinoimme yhteistyötä sekä Suomessa että kansainvälisesti muun muassa kuntaverkostojen kanssa. Autamme partnereita verkostoitumaan kansainvälisesti ja tuemme heitä vientipyrkimyksissä.

Lisäksi tuemme Suomen muovitiekartan kehittämistä ja toimeenpanoa syventämällä vuoropuhelua toimijoiden ja eri sektorien välillä ja hyödyntämällä tiedon yhteistuottamisen menetelmiä.

Lisätietoja Syken roolista PlastLIFE-hankkeessa

Hankkeen vetäjä

  • Erikoistutkija Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 29 525 1095, helena.dahlbo@syke.fi

Viestinnän koordinointi

  • Viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 29 525 2297, johanna.kaunisto@syke.fi
Julkaistu 10.3.2023 klo 8.34, päivitetty 18.9.2023 klo 14.35
  • Tulosta sivu