Työkaluja ja palveluita kiertotalouden koukeroihin

Kiertotalouden edistämiseksi on olemassa lukuisia työkaluja, menetelmiä ja toimintatapoja niin yrityksille, kunnille, hallinnolle kuin kansalaisillekin. Olemme koonneet tunnistettuja ja hyväksi havaittuja sekä Circwaste-hankkeen tuottamia työkaluja ja palveluita tukemaan kiertotalouden vauhdittamista. Kiertotalouden rahoitusmahdollisuuksista löydät myös lisää tietoa.

Julkiset hankinnat isossa roolissa kiertotalouden edistämiseksi

Julkisten hankintojen arvo Suomessa on noin 30 miljardia euroa vuodessa, joka on noin 20 % bruttokansantuotteesta. Hankinnoista jopa 75 % tehdään kuntasektorilla. Suuren volyymin takia julkisilla hankinnoilla voidaan edesauttaa merkittävästi vähäpäästöisten teknologioiden kehitystä, ottaa käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja ja kehittää uusia liiketoimintamalleja. Olemme keskittyneet Circwaste-hankkeen julkisten hankintojen tukipalveluissa edistämään erityisesti rakentamisen kiertotaloutta sekä vähentämään haitallisten aineiden päätymistä ympäristöön julkisten hankintojen avulla.

Kunnat ovat avainasemassa kiertotalouden mahdollistajina. Kuntien tärkeimmät vaikutusmahdollisuudet jukisten hankintojen lisäksi liittyvät muun muassa maankäytön suunnitteluun, rakentamiseen, jätehuoltoon ja kierrätykseen, koulutukseen, kasvatukseen ja viestintään. Kuntien kiertotaloustyökirja antaa ohjeita ja työkaluja kuntien tueksi.

Monistetaan kiertotalouden hyvät käytännöt

Keräämme ja tunnistamme kiertotalouden hyviä käytäntöjä Suomesta ja muualta maailmalta Kestävyysloikka-palveluun. Voit myös lisätä oman esimerkkisi palveluun. Tutustu myös Circwaste-hankkeen laatiman hanketyökalun kautta, miten muissa hankkeissa edistetään kiertotaloutta. Palkitsemme vuosittain Vuoden Kiertopalkinnon vuoden kiertotaloustoimelle.

Kiertotalouden tiekartta sitouttaa tekemistä

Kiertotalouden tiekartta on ohjelma, jossa määritellään kiertotalouden tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Sovitut toimenpiteet vastuutetaan ja aikataulutetaan rytmittämään tavoitteen konkreettista etenemistä. Tiekarttojen tavoitteen etenemistä on hyvä seurata painopistekohtaisilla indikaattoreilla. Tutustu Circwaste-hankkeen alueiden ja edelläkävijäkuntien kiertotalouden tiekarttoihin.

Lisätietoja

  • tutkija Hanna Savolahti, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 30.5.2017 klo 9.56, päivitetty 22.11.2022 klo 12.56
  • Tulosta sivu