Aktörer och aktiviteter

Inom PlastLIFE-projektet samarbetar 17 olika aktörer för att producera information och lösningar för att främja en hållbar cirkulär ekonomi för plast. Projektet är uppdelat i dessa huvudteman:

  • Minskande av onödig konsumtion av plast
  • Förebyggande av nedskräpning
  • Tillvaratagande av plastavfall och effektivisering av återvinning
  • Ersättning av fossila råvaror
  • Hantering av skadliga ämnen
  • Plaster inom byggnads- och rivningsarbete
  • Plaster inom lantbruk och trädgårdsodling
Publicerad 19-05-2023 kl. 10.12, uppdaterad 05-10-2023 kl. 11.23
  • Skriv ut sidan