Muuntojoustava monitoimirakennus Uuteenkaupunkiin

Kiihdyttämö_Uusikaupunki
 

Hanke

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus on uudisrakentamisen kohde, jossa suunnittelun kulmakivenä on alusta alkaen ollut vähähiilisyys ja tilojen järkevä käyttö.

Investointi

Investoinnin suuruus on arviolta 40 miljoonaa euroa.

Toteutus

Suunnittelu ja kilpailutus vuoden 2019 aikana. Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena.

Tavoitteet

  • Elinkaarenaikaiset palvelut: Keskukseen on tarkoitus tuoda kaupunkilaisen lähes koko elinkaaren palvelut päiväkodista koulun kautta urheilu- ja kulttuurimahdollisuuksiin ja ruokapalveluihin.
  • Resurssitehokkaat tilaratkaisut: Tilojen käyttö on käyttäjäystävällistä ja tehokasta, kun lähes kaikki kaupungin harrastusmahdollisuudet löytyvät samasta keskuksesta.
  • Tavoitteena on monikäyttöinen, muuntojoustava ja tilatehokas monitoimirakennus, jossa energiatehokkuus on A-luokkaa.
  • Rakennuksesta pyritään tekemään saneerattava, ja siinä suositaan kierrätettäviä ja/tai hiiltä sitovia materiaaleja.
  • Lämpöratkaisuksi sopii maalämpö ja/tai hakepohjainen kaukolämpö. Myös uusia ratkaisuja liittyen energian varastointiin ja etähallintaan otetaan käyttöön.
  • Käyttöastetta nostetaan soveltuvilla mobiiliaplikaatioilla.

Taustaa

Uudenkaupungin kasvu on asukaslukuun suhteutettuna Suomen nopeinta. Kaupungin kova kasvuvauhti luo paineita rakennuskannan ylläpitämiselle ja kasvattamiselle sekä sosiaalisten tilojen tarjonnalle. Tämä on otettava huomioon alueiden ja rakennusten suunnittelussa. Erityisesti Uudenkaupungin autotehtaan isot rekrytoinnit ovat tuoneet alueelle työn perässä muuttavia asukkaita, joiden sosiaalinen hyvinvointi ja kotiutuminen ovat kaupungin tavoitteena.

Uudesta sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta tulee kaupunkilaisille uusi olohuone. Uuden kaupunkilaisen on helppo löytää palvelut ja hänellä on mahdollisuus uusiin sosiaalisiin kontakteihin, kun kaikki tapahtuu saman katon alla.

Keskus sijoittuu koulumäelle, osin vanhojen tilojen yhteyteen hyödyntäen näitä mahdollisimman hyvin. Kaupunkilaisten ja käyttäjien ideoita ja toiveita kuullaan suunnittelussa.

Kiihdyttämö Uudessakaupungissa

Kiihdyttämö osallistui monitoimitalon kilpailun valmisteluun muun muassa kirkastamalla hankkeen vähähiilisyys- ja kiertotalousnäkökulmia yhdessä hankkijan kanssa. Kiihdyttämön aikana pidettiin kolme tapaamista Uudessakaupungissa ja Helsingissä. Tavoitteena oli löytää sopivia kriteerejä kilpailutukseen.

Keskeisiä kilpailutuksessa huomioitavia näkökohtia olivat:

Energiatehokkuus

Energiatehokkuusluokka A asetettiin tavoitteeksi siten, että mahdollisimman iso osa energiasta tulee olla uusiutuvaa energiaa. Ympäristökriteerien pisteytyksessä tärkeänä osana on ostoenergian määrä. Näin pyritään mahdollisimman vähän energiaa kuluttavaan lämmitysratkaisuun ja kannustetaan paikallisen uusitutuvan energian käyttöön (maalämpö, aurinkosähkö ja -lämpö). Tämä myös motivoi tarjoajaa hyödyntämään jäähallin ja uimahallin hukkalämpöä sekä muuta lämmön talteenottoa vedestä ja ilmasta.

Materiaalit

Materiaalien osalta vaaditaan matalaa hiilijalanjälkeä, mikä voi toteutua esimerkiksi puun käytön huomattavana osuutena. Lisäksi keskustelussa potentiaalisten toimittajien kanssa kannustetaan uusiutuvien materiaalien ja kierrätettyjen materiaalien käyttöön.

Innovatiivisuus

Innovatiivisuus otetaan huomioon kysymällä potentiaalisilta tarjoajilta näkemystä innovatiivisten ratkaisujen mahdollisuuksista viereisten rakennusten ja rakennelmien hukkaenergioiden hyödyntämiseksi.

Muita vaatimuksia

Muita vaatimuksia ovat muun muassa kosteudenhallintajärjestelmä, joka on vaativampi kuin Kuivaketju 10 -vaatimukset, sisäilmaluokka S2, liikenteeseen liittyvien ratkaisujen huomioiminen, sisältäen sähköautojen ja pyörien sijoittamisen, sekä jätehuollon ratkaisut (esim. 6-jakeinen lajittelu).

Uutisia 

Julkaistu 25.9.2019 klo 18.20, päivitetty 25.9.2020 klo 16.52

  • Tulosta sivu