Kiertotalouden pilottisairaala Helsinkiin

Hanke

Laakson mittava sairaalan uudis- ja peruskorjaushanke ajoittuu vuosille 2020 – 2024. Sairaalaan tullaan keskittämään uudenmaan vaativa psykiatrinen sairaanhoito, lasten psykiatrian osasto, sekä vaativan neurologisen kuntoutuksen yksikkö, jotka käsittävät yhteensä yli 900 sairaalapaikkaa.

Toteutus

Suunnittelu on käynnistetty vuonna 2019 ja rakentaminen aloitetaan vuonna 2020.

Tavoitteet

  • Kohteesta pyritään tekemään kiertotalouden pilottihanke.
  • Sairaalan tulee tuottaa vaikuttavaa hoitoa osana yliopistollista koulutus- ja tutkmussairaalaa ja kampusta.
  • Tilojen tulee olla terveellisiä, turvallisia, toimivia ja helposti ylläpidettäviä, mutta myös muunneltavia ja geneerisiä.
  • Sairaalahankkeeseen liittyy tiettyjä erityisvaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Taustaa

Laakson sairaalahanke toimisi kiertotalouden pilottikohteena, joka tulee Hiilineutraali Helsinki 2030 -kaupunkistrategiaa, ja jossa kierrätysmateriaalien ja purkumateriaalien käyttö on keskeinen tavoite.

Kiihdyttämö mukana ideoimassa

Kiihdyttämö oli mukana Laakson sairaalan suunnittelutyöpajassa maaliskuussa 2019, jossa kiertotalousteemaa pohdittiin SYKEn, ympäristöministeriön sekä GreenBuildingCouncilin asiantuntijoiden ja hankkeen suunnitteluryhmän (noin 20 henkilöä) voimin.

Työpajassa muodostettiin yhteinen käsitys siitä, mitä kiertotalous Laakson yhteissairaalan rakennushankkeessa suunnittelun näkökulmasta tarkoittaa ja määritettiin suunnittelualoittain, miten kiertotalous huomioidaan suunnittelussa ja millaisia konkreettisia ratkaisuja on olemassa. Lisäksi keskusteltiin, mitä mahdollisia esteitä tai haasteita kiertotalouden toteutumisen suunnittelun näkökulmasta liittyy ja mitä toimenpiteitä niiden ratkomiseksi tarvitaan.

Työpajassa keskityttiin seuraaviin teemoihin:

  1. Purkukartoitus ja purkumateriaalien hyödyntäminen
  2. Kierrätysmateriaalit ja – tuotteet
  3. Materiaalitehokkuus ja uusiutuvat materiaalit
  4. Suunnittelu korjattavaksi ja uudelleen käytettäväksi/kierrätettäväksi

Mahdollisina ratkaisuina nähtiin uusio- tai kierrätysmateriaaleista valmistettujen rakennusmateriaalien ja -tuotteiden, sekä luonnossa uusiutuvan puumateriaalin käyttö yleisissä tiloissa sekä purettavan rakennuksen materiaalien hyödyntämismahdollisuudet tontilla esimerkiksi piharakentamisessa tai yleisissä tiloissa. Lisäksi esillä oli rakennuksen suunnittelu helposti korjattavaksi ja huollettavaksi, jolloin ainakin osa talotekniikan peruskorjauksista olisi tehtävissä ilman rakenteiden purkua.

Keskustelussa nousi esiin myös viherpihojen, -kattojen tai -seinien käyttö osana rakennuksia, tilojen muuntojoustavuus ja tilatehokkuus yleisemmin. Materiaaleihin liittyen keskeistä oli materiaalipassin tai listauksen käyttö, jotta tiedetään, mitä materiaalia rakennus sisältää ja miten ne voidaan purkaa ehjänä ja käyttää uudelleen. Myös materiaalien uudet käyttömahdollisuudet esim. vanhojen sairaalatekstiilien hyödyntäminen akustiikkaeristelevyissä, kiinnostivat.

Julkaistu 25.9.2019 klo 18.42, päivitetty 25.9.2020 klo 16.54
  • Tulosta sivu