Energiatehokas uimahalli Iisalmeen

Kiihdyttämö_Iisalmi
 

Hanke

Uuden uimahallin rakentaminen.

Investointi

Hankekokonaisuuden suuruus on noin 13 miljoonaa euroa.

Toteutus

Hankesuunnittelu toteutetaan vuoden 2019 aikana ja rakentaminen vuonna 2020. Vanha uimahalli puretaan uuden rakentamisen jälkeen.

Tavoitteet

  • Energiatehokkuus, energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön, muun muassa maalämmön ja aurinkoenergian lisääminen uimahallin energiantuotannossa
  • Huuhteluveden palauttaminen kiertoon vedenpuhdistusjärjestelmän avulla
  • Kustannustehokkuus
  • Vanhan uimahallin purku kiertotalouden periaatteet huomioiden

Taustaa

Iisalmen nykyinen uimahalli on rakennettu vuonna 1974 ja sitä on laajennettu ja saanerattu vuonna 1996. Viimeisimmän peruskorjaussuunnittelun yhteydessä vuonna 2009 kuntotutkimukset osoittivat korjaustarpeen niin laajaksi, että päädyttiin uuden rakentamiseen ja vanhan purkuun.

Uuden uimahallin odotettu kävijämäärä vuodessa on noin 185 000 asiakasta, mikä on hieman enemmän kuin nykyiset kävijämäärät. Uimahallin yhteyteen tulevan kuntosalin kävijämäärän arvioidaan olevan 35 000. Kävijämäärät ovat lähtökohtaisesti korkeita, sillä Iisalmessa on noin 22 000 asukasta. Jokainen iisalmelainen vauvasta vaariin käyttää hallia enemmän kuin 8 kertaa vuodessa. Halli myös palvelee seudullisesti erityisesti Ylä-Savon aluetta.

Kiihdyttämö Iisalmessa

Kiihdyttämössä työskenneltiin pitkälti hankesuunnitelman parissa ja siihen sisällytettäviä vähähiilisyyden ja kiertotalouden näkökulmia kommentoiden. Teemasta pidettiin Iisalmessa kaksi sparraustapaamista, marraskuussa 2018 ja helmikuussa 2019.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden parantamisellasaavutetaan merkittäviä säästöjä uimahallin elinkaaren aikaisissa päästöissä ja käyttökustannuksissa. Merkittävin energiatehokkuustoimenpide on lämmön ottaminen lämpöpumppujen avulla talteen sekä poistoilmasta että jätevedestä, ja talteen otettuna lämpöä voidaan siirtää sekä ilmaan että käyttöveteen.

Uusiutuva energia

Uusiutuvan energian hyödyntäminen vähentää uimahallin ostoenergian tarvetta ja siten myös päästöjä. Merkittävin uusiutuvan energian käyttöön liittyvä päätös on valita päälämmitysjärjestelmäksi maalämpö. Lisäksi uimahallissa hyödynnetään aurinkolämpöä ja/tai aurinkosähköä tai näiden yhdistelmää. Suunnittelussa tarkastellaan mahdollisuutta hyödyntää läheisen jäähallin hukkalämpöä.

Liikennejärjestelyt

Uimahallin liikennejärjestelyt suunnitellaan siten, että sinne on luonteva kulkea kevyen liikenteen tai julkisen liikenteen keinoin. Uimahallille varmistetaan toimivat julkisen liikenteen yhteydet sekä riittävä määrä laadukasta pyörien pysäköintitilaa sekä sähköajoneuvojen latausmahdollisuus.

Julkaistu 25.9.2019 klo 17.26, päivitetty 25.9.2020 klo 16.39

  • Tulosta sivu