Yhteishankinnoilla vähähiiliseen liikenteeseen

Kiihdyttämö_yhteishankinta
 

Hanke

KL-Kuntahankinnat järjesti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa:

 1. Täyssähkö- ja kaasuautojen yhteishankinnan
 2. Sähköautojen latauspisteiden yhteishankinnan

Toteutus

Sähkö- ja kaasuautojen yhteishankinnan tarjouspyyntö julkaistiin toukokuussa 2019 ja siihen saatiin monia tarjouksia. Sopimukset allekirjoitettiin syyskuussa 2019 ja ensimmäisten ajoneuvojen toimitusten arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 puolella. Arvioitu autotoimitusten kokonaisvolyymi neljän vuoden (2+2) ajalle on noin 10 miljoonaa euroa.

Sähköautojen latausasemien sopimuskausi alkoi 28.6.2019 ja jatkuu 27.6.2021 saakka. Lisäksi sopimuksessa on mahdollisuus kahteen optiovuoteen. Kesän 2019 aikana tilauksia on jo tullut ja joitain asemia on jo asennettu ja käytettykin. Kiinnostus on jatkuvasti kasvamassa ja asiakkaat seuraavat tilannetta ja ovat valmiudessa lisätilauksiin kysynnän kasvaessa. Hankinnan arvioitu kokonaissuuruus on noin 10 miljoonaa euroa eli sama kuin sähkö- ja kaasuautojen hankinnassa.

Kilpailutus toteutettiin KL-Kuntahankintojen ja SYKEn yhteistyönä. Kiihdyttämö osallistui erityisesti asiakashankintaan sekä tiedottamiseen ja KL-Kuntahankinnat vastasi markkinavuoropuhelusta ja kilpailutuksesta sekä sopimuksen aikaisesta sopimushallinnasta.

Tavoitteet

 • Sähköautojen latausinfran vahvistaminen
 • Kaasuautojen latausinfran vahvistaminen
 • Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuuden kasvattaminen
 • Kuntien bensa- ja dieselautojen korvaaminen täyssähkö- ja biokaasuautoilla
 • Vähentää kuntien autoilun CO2 –päästöjä
 • Skaalattava ja monistettava ratkaisu
 • Edistää kansallisia liikenteen päästövähennystavoitteita

Hankinnan kohde

 • Kaasu- ja sähkökäyttöiset henkilö- ja pakettiautot
 • Sähköautojen latausasemien kilpailutus kattoi ostohinnat sähköautojen latauspisteille sekä soveltuvin osin huolto-, päivitys-, etätuki- ja laskutuspalvelut. Hankinta sisälsi peruslatauspisteet ja pikalatauspisteet.
 • Kilpailutus kattaa ostohinnat kaasu- (maa- ja biokaasu) ja sähkökäyttöisille ajoneuvoille.
 • Asiakas voi käyttää eri vaihtoehtoja ajoneuvohankintojen rahoittamiseen.

Latausasemien kilpailutus kattoi ostohinnat sähköautojen latauspisteille sekä soveltuvin osin huolto-, päivitys-, etätuki- ja laskutuspalvelut. Latauspisteet jaettiin kahteen teholuokkaan: peruslatauspisteisiin (22 kW vaihtosähkö, type 2, latausaika noin 1,5-3 tuntia) sekä pikalatauspisteisiin (50 kW tasasähkö, CCS Combo ja CHAdeMO, latausaika noin 30 min).

Taustaa

 • Kansallinen tavoite on, että Suomessa on vuoteen 2030 mennessä vähintään 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa.
 • Sähkö- ja kaasuautot ovat käyttökustannuksiltaan edullisimmat vaihtoehdot.
 • Vihreää sähköä tai biokaasua käytettäessä ko. autot ovat pienipäästöisimmät vaihtoehdot.
 • Biokaasu tuotetaan kotimaisista jätteistä Suomessa.
 • Suomessa käytettävä sähkö tuotetaan pääosin Suomessa ja vuosi vuodelta pienemmin päästöin.
 • Sähköautot voivat osallistua päästöjen vähentämiseen myös tasaamalla sähköverkon kulutuspiikkejä.

Hyödyt

 • Yhteiskilpailutuksella hintasäästöä ja prosessisäästöä.
 • Valmiiksi kilpailutettu ajoneuvojen perusvalikoima ja niiden toimitusehdot.
 • Tarjoaa mahdollisuuden uusiutuvan energian käyttöön liikenteessä.
 • Sitoutuvat organisaatiot pääsevät vaikuttamaan siihen, minkälaisia ominaisuuksia hankittavilta kohteilta vaaitaan.

Uutisia

Julkaistu 25.9.2019 klo 17.56, päivitetty 25.9.2020 klo 16.46

 • Tulosta sivu