Kuntien kiertotaloustyökirja – ohjeita ja työkaluja kuntien tueksi

Kiertotalous pyrkii minimoimaan luonnonvarojen kulutuksen suosimalla materiaalitehokkuutta, jakamista, palveluita ja kierrättämistä. Parhaimmillaan kiertotalous voi edistää alueen elinvoimaisuutta, luoda uutta liiketoimintaa ja tuoda kunnan asukkaille uusia palveluita.

Kunta voi olla avainasemassa kiertotalouden mahdollistajana ja katalysoijana. Tärkeimmät vaikutusmahdollisuudet liittyvät muun muassa maankäytön suunnitteluun, rakentamiseen, julkisiin hankintoihin, jätehuoltoon ja kierrätykseen, koulutukseen, kasvatukseen ja viestintään.

Kunnat voivat toimia yhteistyössä elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa. Alueellisten vahvuuksien tunnistaminen, yhteisen strategian luominen, rahoitusmahdollisuuksien etsiminen ja rohkea toteutus kokeiluineen voivat viedä kunnan kiertotalouden edelläkävijäksi. 

Näille sivuille kootaan ohjeita ja työkaluja kuntien kiertotaloustyöhön.

 

Julkaistu 21.4.2021 klo 11.18, päivitetty 19.1.2023 klo 10.12
  • Tulosta sivu