Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Ajankohtaisia rahoitushakuja:

Pohjoismaisen ilmastotyöryhmän hankehaku

Pohjoismainen ilmastotyöryhmä (The Nordic working group for Climate and Air: NKL) avaa haun pohjoismaisille hankkeille, jotka tukevat ympäristö- ja ilmastoyhteistyöohjelman 2019—2024 toteuttamista ja NKL:n painopisteitä. Hakemus osoitetaan Tanskan ympäristö ja ruokaministeriölle ja haun voi tehdä englanniksi tai tanskaksi.

Hakuaika 3.6.2020 mennessä.

 • Lisätietoa hausta: Linkki
 • Rahoituksen painopisteitä: Linkki

Climate Lauchpad, maailman suurin vihreän liiketoiminnan kilpailu on auki!

Kilpailussa etsitään ilmastokriisiin ratkaisua etsiviä ideoita. Idean ei tarvitse olla valmis, vaan kilpailun aikana ideaa sparrataan asiantuntijoiden toimesta. Kokonaispalkintosumma on 17500 euroa.

Kilpailu on kolmivaiheinen prosessi. Hakemusten DL on 5.6.2020

Jatkoon valitut pääsevät kehittämään ideaa 17.-19.7.2020 bootcampille.

Palkintosumman lisäksi voittaja pääsee mukaan kiihdytysohjelmaan.

 • Lue lisää kilpallusta. Linkki
 • Linkki hakemukseen: Linkki
 • Lisätietoja Minna-Maari Harmaalalta, Haaga-Helia: etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi 

Green Alley Award: Kilpailu kiertotalouden startupeille

Eurooppalainen kiertotalouden startup-kilpailu ympäristöstä ja taloudesta kiinnostuneille on nyt auki. Haku on kohdennettu vasta aloittelevista alle 5 vuotta toimineille startupeille.

Tänä vuonna etsitään digitaalista kiertotaloutta, kierrätystä tai jätteen synnyn ehkäisyä koskevia ratkaisuja ja liiketoimintaideoita, jotka käsittelevät globaalia jäteongelmaa.

Pääpalkinnon voittaja saa asiantuntijavalmennus- ja verkostoitumismahdollisuuksien lisäksi 25 000 euron rahapalkinnon.

Hakemus tehdään englanniksi 10. kesäkuuta 2020 mennessä.

Horisontti 2020 -rahoitushaku

Horisontti 2020 haussa etsitään hankkeita, joissa kehitetään ja pilotoidaan tuotteen tai palvelun kiertotalousinnovaatioita muovi-, tekstiili- ja huonekalualalla. Hankkeiden odotetaan kokoavan asiaankuuluvat toimijat koko arvoketjusta pohtimaan kuinka kuluttajan tarpeisiin voisi vastata niin, että kiertotalousnäkökulmat otetaan huomioon. Hankkeissa tulisi tutkia, kehittää ja piltotoida systeemisiä innovaatioita, joissa otetaan huomioon arvon säilyminen tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajan. Innovaatioita odotetaan esimerkiksi liiketoimintamallien suunnitteluun, tuotteiden ja materiaalin suunnitteluun, teollisten symbioosien edistämiseen, ja tuotteen tai palvelun kokonaisvaltaisen uudelleenajatteluun.

Hakemus tehdään englanniksi ja myös hakemusmateriaalit ovat englanniksi.
Jaossa on noin 15 milj. €

Haku avautuu 12.11.2019 ja päättyy 13.2.2020 (1. Vaihe), 3.9.2020 (2. vaihe)

 • Lisätietoa Horisontti-rahoituksesta: Linkki 
 • Lisätietoa hausta: Linkki  
 • Lisätietoa Horisontti -ohjelmasta: Linkki


Jatkuvia rahoitushakuja:

60 miljoonaa post-korona innovaatioille

European institute of Innovation and Technology (EIT) julkaisi valtavan tukipaketin Covid-19 viruksesta johtuvien rajoitusten tuottamien taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseen. EITillä on kaksi rahoitusinstrumenttiä, joiden avulla toipumista vauhditetaan.

Venture Support Instrument on tarkoitettu start-upeille, kasvuyrityksille ja pk-yrityksille, joiden investoinnit ovat kuivuneet koronan vuoksi. EIT:n lisätuki (rahoitus, tekninen apu ja verkosto) auttaa sopeutumaan kriisiin ja löytämään uusia kasvun mahdollisuuksia.

Pandemic Response Projects on uusien innovaatiohankkeiden käynnistämiseksi luotu ohjelma, jossa etsitään innovaatioita ja uusia ratkaisuja nykyisen kriisin ratkaisemiseksi ja uusien vastaavien kriisien ehkäisemiseksi.

EITin 60 miljoonan euron rahoitus suunnataan terveyteen, ilmastonmuutokseen, digitalisointiin, elintarvikkeisiin, kestävään energiaan, kaupunkiliikenteeseen, valmistukseen ja raaka-aineisiin liittyviin innovaatioihin. EIT:n kahdeksan osaamis- ja innovointiyhteisöä ovat reagoineet kriisiin ja uusia yleiseurooppalaisia avustuksia näihin toimiin julkaistaan lisää tulevina viikkoina.

 • Lisätietoja hausta täällä: Linkki
 • Lisätietoa erilaisista avustusmahdollisuuksista täällä: Linkki

Kiertotalouskaupunkien avustusalusta julkaistu!

Nettialusta Circular City Funding Guide on tehty EU:n Urban Agenda Partnership -ohjelmassa. Kehittämisessä ovat olleet mukana Euroopan investointipankki, Euroopan komissio sekä alan asiantuntijoita. Sivuille on kerätty yli 100 rahoituslähdettä, caseja, tietoa kiertotalouskaupungeista sekä kirjasto. Alusta tarjoaa tietoa kiertotalouden rahoituksesta ja ja tukea kiertotalouden kehittämiseen kaupunkiympäristössä.

Sivuston aineistot on koottu kahdelle pääkohderyhmälle: avustusten hakijat sekä kiertotaloushankkeiden rahoittajat kaupungeissa. Hakijat voivat olla paikallishallintoa, yrityksiä ja muita kaupunkiympäristön toimijoita. Rahoittajat voivat olla rahoitusyhteisöjä ja viranomaisia, jotka haluavat rahoittaa kiertotalousohjelmia.

 • Alustan löydät täältä: Linkki
 • Sivuston ympärille on tarjolla myös LinkedIn Group: Linkki

Business Finland tarjoaa rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen

Materiaalikatselmuksen avulla päästään kiinni yrityksen toiminnassa syntyvään hävikkiin ja löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Rahoitus kattaa 50 % katselmusprojektin kokonaiskustannuksista. Avustusta on mahdollista saada enintään 15 000 € jokaista katselmusta kohden.

 • Lue lisää täältä: Linkki

Joint Initiative on Circular Economy (JICE)

Pankkien 10 miljardin euron rahoitusohjelma kiertotalouteen EU:n viisi suurta pankkia ja Euroopan Investointipankki ovat lanseeranneet 10 miljardin euron rahoitusohjelman tukeakseen kestävää kiertotaloutta. Puolalainen BGK, ranskalainen CDC, italialainen CDP, espanjalainen ICO sekä saksalainen KfW sitoutuvat tukemaan Euroopan unionin kiertotalousohjelmia ja -projekteja jätteen vähentämisessä, resurssitehokkuuden kasvattamisessa ja kiertotalousinnovaatioiden lisäämisessä vuoteen 2023 asti. Rahoitusohjelman on nimeltään Joint Initiative on Circular Economy (JICE) ja se tukeutuu Euroopan komission kiertotaloustyöhön.

Rahoitusta on tarjolla kaikkiin kiertotalouden vaiheisiin lähtien kestävästä tuotesuunnittelusta, elinkaaren pidentämisestä, kunnostamisesta ja korjaamisesta päätyen jätteen ja jätevesien hyötykäyttöön. Ohjelma tähtää materiaalien arvon säilyttämiseen mahdollisimman pitkään. Ohjelma tukee myös digitalisaatiota ja ICT-teknologioita, jotka edistävät kiertotalouden bisnesmallien käyttöönottoa.

Tarjolla rahoitusohjelmassa: lainoja, investointitukia tai takuita hakijasta ja projektista riippuen. Ohjesivut ja hakeminen tapahtuu englanniksi. Ei erillisiä hakuaikoja.

Kenelle: sekä kunnallisille toimijoille että eri kokoisille yrityksille ja tutkimus- ja innovaatioprojekteille

 • Eri tahojen yhteydenotto-ohjeet täältä: Linkki
 • Lisätietoa rahoitusohjelmasta täältä: Linkki
 • Uutinen Uusiouutisten sivuilla: Linkki

Muita jatkuvia rahoitushakuja:

 • ELY-keskusten rahoitusmahdollisuudet
 • Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus
 • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus
 • Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämishankerahoitus
 • Rakennerahastot (EAKR ja ESR)
 • Maaseuturahasto (Maaseutu.fi)
 • EU-rahoitus

Linkkejä rahoittajiin ja rahoituksen myöntäjiin:

Biotalouden rahoituslähdepankki:

Menneitä rahoitushakuja:

Lisätietoja

 • Suunnittelija Inka Mäkiö Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkimusvastaava, Lehtori Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkija Hanna Eskelinen Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 13.53, päivitetty 18.5.2020 klo 9.55