Kiertotalouden mukainen rakentaminen ja julkiset hankinnat

Rakennusala on tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä luonnonvarojen vastuullisessa hyödyntämisessä. Noin 35 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä syntyy rakennussektorilla ja rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta. Lisäksi puolet Suomen jätteistä syntyy rakentamisessa.

Suomessa lähes puolet kuntien tekemistä hankinnoista kohdistuu rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Julkisiin rakennushankkeisiin käytetään vuosittain lähes seitsemän miljardia euroa. Hankkijat ja tilaajat yhteistyössä rakennusalan yritysten kanssa voivat vaikuttaa merkittävästi ympäristöystävällisemmän ja kestävämmän rakennetun ympäristön kehittämiseen huomioimalla kiertotalouden mahdollisuudet ja vähähiilisyyden hankinnoissaan.

Hankintalaki tarjoaa mahdollisuuksia vaikuttaa rakennushankinnan ympäristövaikutuksiin. Lisäksi rakentamisen ympäristövaikutusten pienentäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä hankintojen kautta on nostettu esille muun muassa Suomen energia- ja ilmastostrategiassa sekä valtioneuvoston periaatepäätöksessä.

Kiertotalous, rakentaminen ja julkiset hankinnat -infosarja

Circwaste-hankkeen infosarja käsittelee sitä, mitä kiertotalouden mukainen rakentaminen on ja kuinka julkiset hankinnat pystyvät tukemaan sitä. Esittelemme sarjassa muun muassa konkreettisia työkaluja kiertotalousrakentamisen edistämiseen julkisten hankintojen kautta.

Sarjan osat julkaistaan vuoden 2020 aikana.

Osa 1. Kiertotalousrakentaminen

9.3.2020
Podcastissa haastatellaan Rakennusteollisuus RT ry:n ympäristö- ja energiajohtajaa Pekka Vuorista. Osassa keskustellaan siitä, mitä kiertotalousrakentaminen oikeastaan on, kuinka haitalliset aineet liittyvät kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen sekä kuinka kiertotalousrakentamista voidaan julkisten hankintojen avulla tukea. Kuuntele Kiertotalousrakentaminen-podcast

Osa 2. Ympäristöystävällisempi tulevaisuus rakennetaan jo nyt 

31.3.2020
Turun ammattikorkeakoulussa työskentelevän Milla Popovan blogikirjoituksessa käsitellään Joutsenmerkittyä rakentamista ja sen yleistymistä, taustalla olevia ympäristökriteereitä sekä tilaajien vaikutusmahdollisuuksia. Lue Milla Popovan blogi.

Osa 3. Esimerkkejä Euroopan kiertotalouden mukaisista rakentamisprojekteista

10.6.2020
Noin puolet maailman raaka-aineista käytetään rakentamiseen ja noin kolmannes EU:n jätetuotannosta muodostuu rakennus- ja purkujätteistä. Lisäksi rakennetun ympäristön osuus energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä on hyvin merkittävä. Luonnonvarojen käytön ja päästöjen minimoimiseksi sekä materiaalien uudelleenkäytön maksimoimiseksi on hyvin tärkeää keskittyä siihen, miten kiertotalous- ja ympäristönäkökulmia huomioidaan erilaisissa rakentamis-, remontti- ja purkuhankkeissa.

Kiertotalouden mukainen rakentaminen on kovassa kasvussa ympäri maailmaa. Inspiroivista ja monistettavista käytännön esimerkeistä kaivataan paljon tietoa omien hankkeiden ja hankintojen tueksi. Alle on koottu listaus sivustoista, joilta löytyy erilaisia esimerkkejä siitä, miten eri tavoin kiertotalous ja ympäristöystävällisyys on huomioitu erilaisissa rakentamishankkeissa. Lisäksi alla olevassa PowerPoint-diasarjassa esitellään seitsemän käytännön esimerkkiä kiertotalouden mukaisesta rakentamisesta. Esimerkit ovat osa Turun ammattikorkeakoulun tutkimuspajan tuloksia, jotka ovat tuottaneet kansainväliset opiskelijat.

Lisää erilaisia esimerkkejä kiertotalouden mukaisesta rakentamista löytyy esimerkiksi täältä:

 

Julkaistu 13.3.2020 klo 16.26, päivitetty 10.6.2020 klo 16.40
  • Tulosta sivu