Teolliset symbioosit

Teollisessa symbioosissa yritykset voivat hyödyntää toistensa sivuvirtoja ja prosesseja tuottaen samalla lisäarvoa ja mahdollisesti uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Teollisten symbioosien avulla voidaan tehostaa materiaalivirtojen ja energian kulutusta. Usein teolliset symbioosit ovat maantieteellisesti lähekkäin, mutta se ei ole välttämätöntä.

Lisätietoja

  • Lehtori Annika Holmbom Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
  • Projektipäällikkö Teemu Saralampi Kemin Digipolis Oy, etunimi.sukunimi@digipolis.fi
  • Tutkija Hanna Savolahti Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

 

Julkaistu 1.6.2017 klo 16.02, päivitetty 2.7.2021 klo 14.51
  • Tulosta sivu