Hiilijalanjälkilaskuri Turun ruokapalveluhankintoihin

Kiihdyttämö_Turku
 

Hanke

Turun kaupungin ruokapalveluhankintojen vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen. 

Toteutus

Ruokapalveluhankintojen kehittäminen pitkällä aikavälillä ja hiilijalanjäljen huomioiminen seuraavissa ruokapalvelualueiden kilpailutuksissa.

Vähähiilisyys- ja kiertotaloustavoitteet

  • Ruokapalvelujen hiilijalanjäljen huomioiminen hankinnoissa.
  • Kasvisruokavaihtoehdon tarjoaminen alakouluissa -pilotin käynnistäminen. Tulosten perusteella mietitään mahdollisuutta ottaa tavoitteeksi kasvisruokavaihtoehto alakouluihin.
  • Hävikin seurannan kehittäminen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.

Taustaa

Turussa on kuusi ruokapalvelualuetta, joissa on valmistus- ja jakelukeittiötoimintaa. Ruokapalveluverkon aluejako toimii myös kilpailutusten perustana. Eri ruokapalvelualueet tulevat kilpailutukseen eri aikoihin.

Kokonaisuutena olisi järkevää pohtia alueiden hiilijalanjälkeä ja miten sekä tuotantotapa että kuljetukset vaikuttavat siihen. Tuotantotapa voidaan ottaa kilpailutuksessa huomioon. Lisäksi valmistuskeittiöt, tilat ja laitekanta kuluttavat energiaa ja vettä.

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuotaan 2029 mennessä. Keittiöiden palveluverkon kehittäminen tähtää kustannusten ja hiilidioksidipäästöjen alentamiseen. Päätöksenteon tueksi tarvitaan vaihtoehtoisten kehityssuuntien kuvaamista ja sen määrittämistä, mitkä ovat hiilijalanjäljen kannalta tärkeimmät tekijät. Hankintojen suunnitteluun tarvittaisiin menetelmä, joka auttaisi arvioimaan eri tekijöiden vaikutusta ruokalautasen hiilijalanjälkeen.

Kiihdyttämö Turussa

Kiihdyttämössä tarkasteltiin Turun ruokapalveluja ja laskettiin palvelun tuottamisen hiilijalanjälkeä. Tarkastelua varten kehitettiin excel-pohjainen hiilijalanjälkilaskuri, joka on avoimesti muidenkin toimijoiden käytössä. Tulosten perusteella suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet ruokapalvelutoiminnassa ovat sekaruoan tuotanto (84 % kokonaispäästöistä) ja ruokahävikki (10 %). Yhteensä ruoan vuosipäästöt ovat tarkasteluhetkellä noin 5 000 tonnia, mikä on enemmän kuin koko Turun maatalouden aiheuttamat 3 700 tonnin päästöt.

Päästölaskurilla voidaan kokeilla, miten erilaiset toimet vaikuttavat ruokapalveluiden kasvihuonekaasupäästöihin. Itse ruoka on ylivoimaisesti vaikuttavin tekijä, joten myös suurimmat päästövähennykset saadaan ruoan tuotannosta ja ruokahävikin pienentämisestä.

Turku aikoo olla hiilineutraali kaupunkialue vuonna 2029. Hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää 80 % vuoden 1990 tasosta. Loput 20 % saavutetaan sitomalla hiilidioksidia ilmakehästä. Laskurin avulla huomattiin, että ruokapalvelujen osalta tavoite ei ole mahdollinen. Vaikka kaikki tarjottu ruoka olisi kasvisruokaa, hävikki saataisiin pois ja kaikki käytetty energia olisi hiilineutraalia, saavutettaisiin noin 76 % päästövähenemä. Realistinen tavoite ruokapalvelujen osalta voisi olla 50 % päästövähennys. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin muiden toimien täytyy olla vastaavasti tehokkaampia.

Uutisia

Julkaistu 25.9.2019 klo 18.02, päivitetty 25.9.2020 klo 16.49

  • Tulosta sivu