Kuopio

Lehtoniemi avloppsreningsverk vid vattenverket Kuopion Vesi © Aleksi Rajala

I Kuopio har man insett något om vad livet är. Det här visar sig i den avslappnade livsrytmen och känns som en påskjutande vind i arbetet, företagandet och studierna. Det smakar liv i stadens natt och i hemmets värme. I Kuopio är inspiration, omsorg och varandets frihet naturresurser som växer sig till unika fenomen och framgångssagor.

Vad har man redan gjort i Kuopio för att främja cirkulär ekonomi?

Lehtoniemi avloppsreningsverk vid vattenverket Kuopion Vesi är ett i det närmaste energisjälvförsörjande avloppsreningsverk, som utnyttjar processvärme i reningsverkets byggnader och producerar biogas för energiproduktion av reningsverkets slam.

Den nya skolan Jynkän koulu är ett för invånarna avsett förändringsflexibelt, resurssmart allaktivitetshus för mångsidiga ändamål, och i det kombineras skola, bibliotek och hobbylokaler. Rivningsmaterialet från den gamla skolan utnyttjades i konstruktionerna på gårdsområdet till den nya byggnaden. Värmen i allaktivitetshuset produceras med jord- och fjärrvärme. I Kuopio hanteras bioavfall i Gasums biogasanläggning, varifrån man får gödsel till jordbruket, biogas till energiproduktionen och i framtiden även till trafikdistribution.

I Savilahtiområdet, som håller på att byggas, strävar man efter att ha så låga koldioxidutsläpp och vara så energieffektiv som möjligt.

Mål som Pilotkommun

Vi startar nya projekt för att främja cirkulär ekonomi tillsammans med olika aktörer. Dessutom ökar vi medvetenheten om cirkulär ekonomi genom olika typer av informationskampanjer. Målet är att så många invånare, fastighetsbolag, företagare, anställda och chefer som möjligt ska veta vad cirkulär ekonomi konkret innebär i deras egen vardag.

Mer information

Publicerad 15-01-2020 kl. 10.27, uppdaterad 21-12-2020 kl. 13.43
  • Skriv ut sidan