Kontaktuppgifter

Samordnare för Circwaste-projektet:

Finlands miljöcentral

Projektpartner:

Business Joensuu Oy

 • Utvecklingsexpert Terttu Kinnunen, fornamn.efternamn@businessjoensuu.fi, tfn 050 339 4992

GS1 Finland Oy

 • Development manager Miia Salonen, fornamn.efternamn@gs1.fi, p. 040 413 5449

Jyväskylä stad

 • Miljöchef Päivi Pietarinen, fornamn.efternamn@jkl.fi, tfn 014 266 5166
 • Projektchef Tanja Oksa, fornamn.efternamn@jkl.fi, tfn 014 266 7693

Yrkeshögskolan Karelia

 • Projektchef Simo Paukkunen, fornamn.efternamn@karelia.fi, tfn 050 913 1786
 • Anssi Kokkonen, fornamn.efternamn@karelia.fi, tfn 050 570 9419

Kemin Digipolis Oy

 • VD Kimmo Heikka, fornamn.efternamn@digipolis.fi, tfn 040 555 8020
 • Projektchef Teemu Saralampi, fornamn.efternamn@digipolis.fi, tfn 040 197 7149
 • Företagsutvecklare Tiina Puotinen, fornamn.efternamn@digipolis.fi, tfn 040 481 9177

Mellersta Finlands förbund

 • Projektchef Outi Pakarinen, fornamn.efternamn@keskisuomi.fi, tfn 040 595 0018
 • Utvecklingschef Hannu Koponen, fornamn.efternamn@keskisuomi.fi, tfn 040 595 0009

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Mellersta Finlands sjukhus Nova

 • Projektledare Mikko Jylhä, fornamn.efternamn@ksshp.fi, tfn 014 269 5230
 • Projektsamordnare Kia Paasivirta, fornamn.efternamn@ksshp.fi, tfn 014 269 5528

Kiertomaa Oy

 • Produktchef Päivi Laakso, fornamn.efternamn@kiertomaa.fi, tfn 040 085 0190
 • Projekt- och kommunikationssamordnare Titta Vikstedt, fornamn.efternamn@kiertomaa.fi, tfn 040 860 4340

Kompotek Oy

 • VD Ville Immonen, fornamn.efternamn@kompotek.fi, tfn 020 792 0585
 • Samordnare Minna Sipi, fornamn.efternamn@kompotek.fi, tfn 0400 547 724

Villmanstrands stad

 • Miljöplanerare Anna Vuori, fornamn.efternamn@lappeenranta.fi, tfn 040 570 1044

Villmanstrands tekniska universitet LUT

 • Forskare Jouni Havukainen, fornamn.efternamn@lut.fi, tfn 040 584 8385
 • Professor Mika Horttanainen, fornamn.efternamn@lut.fi, tfn 040 848 5850
 • Professor Timo Kärki, fornamn.efternamn@lut.fi, tfn 040 770 8791
 • Professor Juha Varis, fornamn.efternamn@lut.fi, tfn 040 501 7478
 • Forskardoktor Ivan Deviatkin, fornamn.efternamn@lut.fi, tfn 050 467 3020

Naturresursinstitutet LUKE

 • Specialforskare Juha-Matti Katajajuuri, fornamn.efternamn@luke.fi, tfn 029 532 6219

Pikes Oy

 • VD Minna Heikkinen, fornamn.efternamn@pikes.fi, tfn 050 599 4326
 • Utvecklingschef Jukka Nevalainen, fornamn.efternamn@pikes.fi, tfn 0400 250 552

Birkalands förbund

 • Projektchef Hannele Tiitto, fornamn.efternamn@pirkanmaa.fi, tfn 044 422 2250
 • Chef, innovations- och framtidsarbete Petri Räsänen, fornamn.efternamn@pirkanmaa.fi, tfn 040 772 3008

Norra Karelens förbund

 • Projektchef Aino Heikura, fornamn.efternamn@pohjois-karjala.fi, tfn 050 435 9921

Björneborgs stad

 • Chef för planerings- och utvecklingsenheten Seppo Salonen, fornamn.efternamn@pori.fi, tfn 044 701 1217
 • Projektsamordnare Anu Pujola, fornamn.efternamn@pori.fi, tfn 044 701 3338
 • Projektarbetare Katja Alakerttula, fornamn.efternamn@pori.fi, tfn 044 701 3355
 • Projektplanerare Marjo Kekki, fornamn.efternamn@pori.fi, tfn 044 701 1219

Prizztech Oy

 • Projektchef Tuula Raukola, fornamn.efternamn@prizz.fi, tfn 044 710 5394

Puhas Oy

 • Projektchef Matti Mikkelä, fornamn.efternamn@puhas.fi, tfn 050 326 2985

Ramboll Finland Oy

 • Projektchef Tarja Niemelin, fornamn.efternamn@ramboll.fi, tfn 040 687 7809
 • Projektchef Tuomas Suikkanen, fornamn.efternamn@ramboll.fi

Åbo yrkeshögskola

 • Forskningsansvarig, lektor Piia Nurmi, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 040 355 0931
 • Projektchef Hannamaria Yliruusi, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 050 598 5599
 • Projektexpert, projektchef Sonja Lankiniemi, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 050 598 5881
 • Planerare Inka Mäkiö, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 040 355 0174
 • Planerare Milla Popova, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 040 355 0822
 • Projektchef Pekka Alho, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 044 907 4598

Egentliga Finlands förbund

 • Naturresursplanerare Aleksis Klap, fornamn.efternamn@varsinais-suomi.fi, tfn 040 721 3137
 • Projektarbetare Pilvi Kara, fornamn.efternamn@varsinais-suomi.fi, tfn 040 5203 587
 • Branschchef Riikka Leskinen, fornamn.efternamn@valonia.fi, tfn 044 907 5995
 • Projektexpert Anni Lahtela, fornamn.efternamn@valonia.fi, tfn 040 631 3856 (på semester)
Publicerad 04-12-2019 kl. 9.58, uppdaterad 07-06-2021 kl. 12.46
 • Skriv ut sidan