Jyväskylä

© Walmari / Kalevi Korhonen

Den attraktiva staden Jyväskylä med sina 140 000 invånare växer så det knakar. Bostadsområden av hög kvalitet med tillhörande tjänster samt den mångsidiga naturen gör Jyväskylä till en trivsam hemstad för folk i alla åldrar. Den populära studentstaden är en tillväxtplattform som uppmuntrar till modiga idéer. Vi är stolta över den kunniga arbetskraften och de innovativa företagen i vår resurssmarta stad.

Vad har man redan gjort i Jyväskylä för att främja cirkulär ekonomi?

I Jyväskyläregionen har man byggt ett biogasekosystem. Efter att Mustankorkea biogasanläggning öppnades har staden i samarbete med regionala aktörer arbetat för att öka antalet distributionsstationer för biogas och främja trafikanvändningen av biogas i Jyväskyläregionen. I detta ekosystem ingår även andra biogasproducenter, såsom Gasum Oy och Metener Oy.

I samarbete mellan Jyväskylän Energia och universitetets kemiexperter föddes en teknologi, med hjälp av vilken ädelmetaller och sällsynta jordartsmetaller separeras från elektronikavfall. Denna teknologi har en enorm potential på den globala marknaden.

Tillsammans testar vi i praktiken idéer som mottagits från stadens invånare gällandemöjligheterna att främja cirkulär ekonomi i vardagen. Ett smart exempel på detta är det s.k. Hukkalounas-testet (svinnlunch-testet) som fått en snabb spridning.

Mål som Pilotkommun

Vi vill uppnå en långsiktig och systematisk resurssmarthet; vi strävar efter att bli avfallsfria och koldioxidneutrala. Vi främjar invånarnas och företagens möjligheter till attförverkliga cirkulär ekonomi i vardagen. Vi idkar innovativt samarbete såväl lokalt som nationellt. Tillsammans hittar och lär vi oss de bästa lösningarna på globala utmaningar.

Mer information

Publicerad 15-01-2020 kl. 10.20, uppdaterad 15-01-2020 kl. 10.49
  • Skriv ut sidan