Åbo

Turku Science Park utvecklar av biflöden och jordmassor med hög volym i städer. © 6Aika

Åbo med sina grannkommuner är ett vitalt tillväxtområde vid Östersjön. Staden har över 190 000 invånare och regionen är det tredje största stadsområdet i Finland. Åbo som grundades på 1200-talet är den äldsta staden i Finland. Åbo förnyar sig djärvt och är en europeisk universitets- och kulturstad samt känt också i fråga om idrott och evenemang. Staden har en mångsidig näringslivsstruktur, världens vackraste skärgård samt ambitiösa klimatmål och mål för cirkulär ekonomi.

Vad har man redan gjort i Åbo för att främja cirkulär ekonomi?

Egentliga Finland var det första landskapet i Finland som utarbetade en regional vägkarta för cirkulär ekonomi. I Åboregionen uppdateras för närvarande en ny vägkartshelhet för resursvishet och cirkulär ekonomi i samarbete med den internationella ICLEI-organisationen.

Åbo stad och forskningscentret Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Forskningscentrum för framtiden) har också utrett den nuvarande situationen för aktörer inom cirkulär ekonomi i Åboregionen. Som en del av utredningen identifierades över 700 aktörer inom cirkulär ekonomi, varav 270 är företag som bedriver verksamhet inom cirkulär ekonomi.

Åbos mål är att vara en större aktör än sin storlek inom cirkulär ekonomi genom att dela med sig av sin beprövade praxis även internationellt. Som en del av GCCC-nätverket (Green Circular Cities Coalition) utvecklar Åbo den cirkulära ekonomin och delar med sig av lösningar bland annat med kinesiska och japanska städer.

I Åboregionen har man minskat avsevärt växthusgasutsläpp bland annat med hjälp av lösningar inom cirkulär ekonomi. Åbo Energi, som ägs av staden, investerade med sina partner 300 miljoner euro i koldioxidsnål energiproduktion under perioden 2014 till 2018. I Kakola tas värme tillvara ur avloppsvatten och med vilken man producerar fjärrvärme åt cirka 24 000 Åbobor. Genom värmeupptagning ur avloppsvattnet i Kakola produceras även fjärrkyla för hela Åboregionen.

Åbo stad med sina koncernbolag främjar den cirkulära ekonomin genom aktivt samarbete och mångsidiga projekt. Turku Science Park med partners utvecklar städernas utnyttjande av biflöden och jordmassor med stor volym samt utvecklar företagsverksamhet och arbetstillfällen med utgångspunkt i cirkulära ekonomi och delningsekonomi. I Åbo arbetar man också med koldioxidneutrala och resursvisa företagsområden och byggplatser.

Åbos mål som en föregångarkommun

Enligt den limatplan som godkändes år 2018 (Sustainable Energy and Climate Action Plan) är målet för Åbo att vara ett koldioxidneutralt stadsområde till 2029. Från och med 2029 är målet för Åbo att vara ett klimatpositivt område med negativa nettoutsläpp.

Som en föregångarstad inom cirkulär ekonomi har Åbo åtagit sig att arbeta för avsaknaden av avfall och utsläpp samt hållbar användning av naturresurser och att genomföra dessa resursvisa principer till och med 2040.

Mer information

Publicerad 13-02-2020 kl. 15.00, uppdaterad 14-03-2020 kl. 10.49
  • Skriv ut sidan