Ijo

© Ville Jäppinen

Ijo är en havskommun i Norra Österbotten med cirka 10 000 invånare. Ijo kommun strävar efter en minskning av koldioxidutsläppen med 80 procent fram till 2020, vilket är hela 30 år snabbare är EU:s klimatmål. Dessutom har kommunen förbundit sig att återvinna avfall och undvika att avfall bildas samt att använda gemensamma resurser inom gränserna för jordens bärförmåga.

Vad har man redan gjort i Ijo för att främja cirkulär ekonomi?

För att minska matsvinnet kan man i Ijo kommuns skola dagligen köpa överbliven mat. Matbiljetterna finns att köpa på kommunkansliets medborgarkontor. Den överblivna maten kan även köpas på lunchrestaurangen Salotti. Lokala matbutiker delar ut överblivna livsmedel via lokala föreningar.

Byggavfall utnyttjas och återvinns bland annat i konstruktioner på rekreationsplatser och andra områden utomhus och i verkstadsverksamhet som kommunen anordnar. Också textilier och möbler som kommunen inte längre använder utnyttjas och repareras i verkstaden.

Kommunen har utrett möjligheterna till delningsekonomi gällande kommuninvånarnas motionerande. Kommunen har gjort en utredning om kollektivtrafik på basis av vilken man som bäst pilottestar en ny samåkningslösning. Dessutom utreds modeller för delningsekonomi gällande kommunens elbilar.

Mål som Pilotkommun

Målet är en modellkommun för cirkulär ekonomi som fungerar som regional accelerator för cirkulär ekonomi och testplattform för nya tekniker och metoder. Målet är att implementera framgångsrika verksamhetsmodeller för energi- och klimatarbetet i den cirkulära ekonomin och engagera kommunens samtliga aktörer med innovativa metoder, såsom tjänstedesign.

Mer information

Publicerad 15-01-2020 kl. 10.00, uppdaterad 21-12-2020 kl. 13.39
  • Skriv ut sidan