Riihimäki

© Tapio Aulu

Riihimäki är en stad i Egentliga Tavastland med cirka 30 000 invånare utmed riksväg 3 och stambanan, på cirka en timmes avstånd från Helsingfors. Staden är känd bland annat för järnvägen, glas och det livliga kulturlivet. Stadsstrukturen i Riihimäki är tät och sammanhållande, med korta avstånd.

Vad har man redan gjort i Riihimäki för att främja cirkulär ekonomi?

I Riihimäki finns Finlands äldsta återvinningscentral. Den grundades i oktober 1989. Under de senaste åren har verksamheten utvecklats på många sätt och mängden återvunna saker och antalet kunder har ökat märkbart.

Uppbyggnaden av Riihimäki stads miljösystem startades 1998 och den första miljöpolitiken för det godkändes av fullmäktige år 1999. Miljöpolitiken och miljösystemet täcker verksamheten i hela stadsorganisationen (inkl. dotterbolagen). Sedan år 2000 har Riihimäki stad årligen med en miljörapport rapporterat till fullmäktige hur miljöpolitiken har genomförts i staden och hur de miljöpolitiska målsättningar har uppfyllts.

I Riihimäki har man utvecklat ett kluster för, och kunskap om cirkulär ekonomiom, som man avser att att stärka och utveckla.

Mål som Pilotkommun

Enligt visionen utvecklas Riihimäki till en stad med lägre koldioxidavtryck, tack vare den täta stadsstrukturen samt de gedigna kunskaperna om cirkulär ekonomi, Riihimäkis kluster för cirkulär ekonomi utvecklas och utökas. Kunskaperna om cirkulär ekonomi stärks, och man genomför projekt som främjar cirkulär ekonomi i samarbete med läroanstalter, företag och andra aktörer.

Mer information

Publicerad 17-01-2020 kl. 15.01, uppdaterad 21-12-2020 kl. 14.07
  • Skriv ut sidan