Pilotkommunerna

Tio kommuner i Finland, Ijo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Borgå, Riihimäki, Rovaniemi, Åbo och Vanda, har förbundit sig att ambitiöst och konkret främja cirkulär ekonomi.

Som första kommunnätverk har de för avsikt att genomföra målen i den riksomfattande avfallsplanen genom att återvinna minst 55 procent av hushållsavfallet, utnyttja minst 70 procent av bygg- och rivningsavfall som material samt fram till 2020 minska mängden avfall till nivån för år 2000.

Kommunerna främjar på valfritt sätt cirkulär ekonomi på sitt område. De startar ny affärsverksamhet, aktiverar de boende i sina områden och skapar nya samarbetsrelationer med olika aktörer.

Finlands miljöcentral och Motiva valde pilotkommunerna bland ett tjugotal kommuner som ansökt om att få bli det. Valet påverkades av kommunernas förbindelser i ansökningsskedet samt de åtgärder för att främja cirkulär ekonomi som kommunerna har genomfört hittills.

Publicerad 15-01-2020 kl. 9.58, uppdaterad 25-09-2020 kl. 14.19
  • Skriv ut sidan