Aktuellt

Nyheter

img
Mot ett resurssmart Europa – en ny verksamhetsplan för cirkulär ekonomi har publicerats 23.7.2020
Europeiska kommissionen publicerade i mars en ny verksamhetsplan för cirkulär ekonomi. Dess mål är att de produkter som finns på marknaden ska vara gjorda för att hålla samt för att kunna repareras och återvinnas. Planen är en del av det europeiska Green Deal-programmet för grön utveckling, vars mål är ett klimatneutralt Europa.
Läs mer
Tuuli Myllymaa kesäkuva 556
Mot en hållbar utveckling på den cirkulära ekonomins vingar 9.6.2020
Europeiska kommissionen inledde i början av året ett program för grön utveckling (The European Green Deal). Dess uppgift är att staka ut en väg mot hållbar utveckling och klimatneutralitet före år 2050 för medlemsländerna och hela Europa.
Läs mer
Mera nyheter

Regionala nyheter

img
Auditeringar av cirkulär ekonomi ger nya idéer för smart användning av resurser i Riihimäki 23.7.2020
Hösten 2019 gjorde Riihimäki stad en omfattande auditering kring cirkulär ekonomi, som omfattade hela kommunkoncernen.
Läs mer
img
Från pilotprojekt mot industriell produktion av återvunnen plast 23.7.2020
Vid yrkeshögskolan Karelia undersöker man om det skulle vara lönsamt att bygga en anläggning i industriell skala i Norra Karelen, där man skulle hantera plast från byggarbetsplatser och jordbruk i området. Detta tema har studerats i flera examensarbeten. Utredningen är en del av Circwastes delprojekt i Norra Karelen.
Läs mer
Mera regionala nyheter
  • Skriv ut sidan