PlastLIFE främjar en hållbar cirkulär ekonomi för plast

PlastLIFE kartta ruotsi
© Finlands Miljöcentral

PlastLIFE är ett omfattande nationellt samarbetsprojekt för att främja plastens cirkulära ekonomi. Målet är en hållbar cirkulär ekonomi för plast i Finland före 2035. Det sjuåriga projektet startade i december 2022 och pågår till slutet av år 2029. Det är en del av EU:s LIFE-program och har en total budget på cirka 20 miljoner euro.

En mångsidig grupp av aktörer under ledning av Syke utvecklar metoder tillsammans för att

  • minska miljöskador, skräp och onödig förbrukning av plast,
  • förbättra återvinningen av plastavfall,
  • ersätta fossilt råmaterial och använda återvunnen plast, och
  • utveckla analys och riskbedömning av skadliga ämnen i plastavfall.

På så sätt deltar PlastLIFE i genomförandet av programmet Finlands nationella Färdplan för plast, som syftar till att uppnå ett genombrott i den cirkulära ekonomin för plast i Finland senast 2030.

I konsortiet ingår förutom Syke och miljöministeriet även Aalto-universitet, Helsingfors stad, Jyväskylä universitet, Karelia yrkeshögskola, transportföretaget Vaahterinen Oy, LAB-ammattikorkeakoulu, Lapplands universitet, Naturresursinstitutet (Luke), LUT-universitetet, Muovipoli Oy, Oy Orthex Finland Ab, Håll skärgården ren rf, Plastone Oy, Finlands biocykel- och biogasförening rf och Åbo universitet.

PlastLIFE finansieras huvudsakligen av EU:s LIFE-program. Utöver partners egen finansiering erhålls finansiering från miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Villmanstrand stad, Keskitien säätiö, ProAgria i västra Finland, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. och flera företag: Olvi Oyj, HKScan Finland Oy, Orkla Confectionery&Snacks Ab, DS Smith Finland, RKW Finland, Metsä Board Oyj, Wipak Oy.

Publicerad 07-06-2023 kl. 14.10, uppdaterad 16-06-2023 kl. 13.06
  • Skriv ut sidan