Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus

Kiihdyttämö_Uusikaupunki
 

Hanke

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus on uudisrakentamisen kohde, jossa huomioidaan vähähiilisyys ja hyödynnetään vanhojen rakennusten materiaaleja.

Investointi

Investoinnin suuruus on arviolta 40 miljoonaa euroa.

Toteutus

Suunnittelu alkaa keväällä 2018 ja toteutus on vuonna 2019. Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena.

Tavoitteet

 • Tavoitteena on monikäyttöinen, muuntojoustava ja tilatehokas monitoimirakennus, jossa energiatehokkuus on A-luokkaa.
   
 • Rakennuksesta pyritään tekemään saneerattava, ja siinä suositaan kierrätettäviä ja/tai hiiltä sitovia materiaaleja.
   
 • Lämpöratkaisuksi sopii maalämpö ja/tai hakepohjainen kaukolämpö. Myös uusia ratkaisuja liittyen energian varastointiin ja etähallintaan otetaan käyttöön.
   
 • Käyttöastetta nostetaan soveltuvilla mobiiliaplikaatioilla.
   
 • Rakentamisen prosessista halutaan vähäpäästöinen ja materiaalitehokas. Ympäristöministeriön kehittämää elinkaaripäästölaskuria sovelletaan laskentakohteessa.

Hyödyt

Ympäristöhyötyinä on odotettavissa pienemmät elinkaarenaikaiset CO2-päästöt, jätteen määrän vähentyminen, alhaisemmat haitallisten aineiden pitoisuudet sekä pienemmät elinkaarikustannukset. Vastaavasti uusiutuvan energian käytön sekä materiaalin kierron ja kestävyyden odotetaan parantuvan. Myös kuntalaisten hyvinvoinnin odotetaan kasvavan.

Taustaa

Uudenkaupungin kasvu on asukaslukuun suhteutettuna Suomen nopeinta. Kaupungin kova kasvuvauhti luo paineita rakennuskannan ylläpitämiselle ja kasvattamiselle sekä sosiaalisten tilojen tarjonnalle. Tämä on otettava huomioon alueiden ja rakennusten suunnittelussa.

Erityisesti Uudenkaupungin autotehtaan isot rekrytoinnit ovat tuoneet alueelle työn perässä muuttavia asukkaita, joiden sosiaalinen hyvinvointi ja kotiutuminen ovat kaupungin tavoitteena.

Uudesta sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta tulee kaupunkilaisille uusi olohuone. Uuden kaupunkilaisen on helppo löytää palvelut ja hänellä on mahdollisuus uusiin sosiaalisiin kontakteihin, kun kaikki tapahtuu saman katon alla.

Keskus sijoittuu koulumäelle, osin vanhojen tilojen yhteyteen hyödyntäen näitä mahdollisimman hyvin. Kaupunkilaisten ja käyttäjien ideoita ja toiveita kuullaan suunnittelussa.

Innovatiivisuus, vähähiilisyys, resurssitehokkuus

Rakentamisessa tavoitellaan innovatiivisuutta, vähähiilisyyttä ja resurssitehokkuutta mm. seuraavasti:

Elinkaarenaikaiset palvelut: Keskukseen on tarkoitus tuoda kaupunkilaisen lähes koko elinkaaren palvelut päiväkodista koulun kautta urheilu- ja kulttuurimahdollisuuksiin ja ruokapalveluihin.

Resurssitehokkaat tilaratkaisut: Tilojen käyttö on käyttäjäystävällistä ja tehokasta, kun lähes kaikki kaupungin harrastusmahdollisuudet löytyvät samasta keskuksesta. Tilat tehdään muuntojoustaviksi, jotta rakennus pysyy käyttökelpoisena pitkälle tulevaisuuteen.

Suunnittelussa huomioidaan jo etukäteen vuosikymmenten päästä tuleva peruskorjaus siten, että se on mahdollisimman helppo ja edullinen toteuttaa. Materiaalit ja rakennustekniikat valitaan siten, että myös purkaminen on helppoa ja mahdollistaa materiaalien mahdollisimman korkean kierrätysasteen.

Tilat tehdään muuntojoustaviksi, jotta rakennus pysyy käyttökelpoisena pitkälle tulevaisuuteen. Suunnittelussa huomioidaan jo etukäteen vuosikymmenten päästä tuleva peruskorjaus siten, että se on mahdollisimman helppo ja edullinen toteuttaa.

Myös rakennuksen purkaminen käyttöiän päässä huomioidaan etukäteen ja materiaalit sekä rakennustekniikat valitaan siten, että myös purkaminen on helppoa ja mahdollistaa materiaalien mahdollisimman korkean kierrätysasteen.

Käyttäjäystävälliset mobiiliaplikaatiot ja innovatiivinen datan käyttö: Käyttäjäystävällisyyttä lisätään mobiiliaplikaatioilla, jotka varmistavat esimerkiksi urheiluvuorojen helpon varaamisen ja siten samalla tilojen korkean käyttöasteen.

Innovatiivisia ratkaisuja pyritään tuomaan osaksi toimintaa. Tällainen voisi olla esimerkiksi kunnan tai yrityksen mobiilikäyttöinen ”hyvinvointiraha” tai digitaalisten terveydenhoitoa tukevien palvelujen liittäminen muihin palveluihin, jotka mahdollisuuksien tai tarpeen mukaan tunnistavat käyttäjien tietoja. Tässä yhteydessä voidaan selvittää myös lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia.

Kunnianhimoiset energiatehokkuustavoitteet: Rakennus rakennetaan energiatehokkuudeltaan luokkaan A. Lämpöenergian varastointimahdollisuus on varteenotettava mahdollisuus, ja lämmitysjärjestelmäksi tulee todennäköisesti täystehomaalämpö, jossa maaperää ladataan kesäaikaisella hukkalämmöllä. Vaihtoehtoisesti on mahdollisuus hakepohjaiseen kaukolämpöön. Myös aurinkoenergiaa hyödynnetään soveltuvin osin.

Etäohjattavuus: Energianhallintaan tulee etäohjaus ja mahdollisuuksien mukaan oppiva tekoäly, joka optimoi energiankulutusta.

Vähähiilinen rakentaminen: Rakentamiseen käytetään mahdollisuuksien mukaan puuta sekä muita hiiltä sitovia ja mahdollisimman pienet valmistusketjun ja rakennusvaiheen aikaiset päästöt tuottavia materiaaleja.

Rakentamisen resurssitehokkuus: Rakentaminen toteutetaan mahdollisimman resurssitehokkaasti hyödyntäen rakennusaikaista materiaalitietoa (tietoalustojen, materiaalipankkien ja rakennusdatan hyödyntäminen rakennusprosessissa). Rakennuksen jätehuollon suunnittelussa lähtökohtana on ”jätteettömyys” eli jätteen minimointi ja hyödyntäminen rakennuksen muussa käytössä sekä tehokas kierrättäminen.

Uutisia 

Uuteenkaupunkiin nousee kestävä kohtaamispaikka asukkaille  (Materiaalitkiertoon, 8.11.2018)

Julkaistu 12.7.2018 klo 10.31, päivitetty 8.11.2018 klo 15.08