Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Ajankohtaisia rahoitushakuja:

 • Nordic working group for Climate and Air (NKL) avaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja ilmansaastumisen vähentämiseen tähtäävää rahoitushaun. Haettavana on 300.000 – 950.000 Tanskan kruunua. Hakemukset sekä 2019 että 2020 alkaviin hankkeisiin on jätettävä 3.6. mennessä ja rahoituspäätökset ilmoitetaan viimeistään syyskuussa.
  - Hakuohjeet 
  - Rahoituksen painopisteet
  NKL:n yhteistyöohjelma

 • NordForsk avaa haun pohjoismaisessa Sustainable Urban Development and Smart Cities -ohjelmassa. Ohjelman päätavoitteena on parantaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja rahoittaa laadukasta tutkimusta, joka vaikuttaa sekä yliopistojen sisä- että ulkopuolella. Haussa etsitään projekteja, joiden tavoitteena on analysoida kaupunkielämisen haasteita ja käyttää tietoa uusien ratkaisujen löytämiseen, ja haastaa olemassa olevat älykkyyden ja kestävyyden konseptit ja tuoda kaupunkilaisille uudenlaisia mahdollisuuksia kaupungin koosta ja ihmisten sosioekonomisesta taustasta huolimatta.

  Rahoitusohjelmassa painotetaan kahta perspektiiviä, jotka on molemmat huomioitava hakemuksissa. Nämä ovat kaupunkien kestävyyden eri ulottuvuuksien huomioiminen YK: n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan, sekä tutkimuksen yhteistuotanto, jolla pyritään tiedon, ymmärryksen ja toiminnan välisten erojen poistamiseksi. Rahoitusohjelmassa on sähköinen haku 4.6.2019 mennessä. Lue lisää

Jatkuvia rahoitushakuja:

 • ELY-keskusten rahoitusmahdollisuudet
 • Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus
 • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus
 • Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämishankerahoitus
 • Rakennerahastot (EAKR ja ESR)
 • Maaseuturahasto (Maaseutu.fi)
 • EU-rahoitus


Linkkejä rahoittajiin ja rahoituksen myöntäjiin:

Biotalouden rahoituslähdepankki:

Menneitä rahoitushakuja:

Lisätietoja

 • Suunnittelija Inka Mäkiö Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkimusvastaava, Lehtori Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkija Hanna Eskelinen Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 13.53, päivitetty 9.5.2019 klo 14.49