Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Ajankohtaisia rahoitushakuja:

 

Itämerihaasteen nopeilla kokeiluilla puututaan Itämeren roskaantumiseen

Helsingin kaupunki on lahjoittanut 50 000 euroa Itämerihaasteen nopeisiin kokeiluihin. Tällä lahjoituksella Itämerihaaste ostaa 1000-8000 euron arvoisia ideoita, jotka tuovat uusia ja innovatiivisia ratkaisuja ja palveluita Itämeren suojelemiseksi muoviroskalta.

Hakuaika 10.2.-22.3.2020.

 • Lisätietoja ja hakuohjeet: Linkki
 • Hakulomake: Linkki
 • Infotilaisuus 24.2 klo 17-18 Tiedekulman Fönster-tilassa (ei erillisilmoittautumista)

EU:n ohjelmahaku H2020 Future and emerging technologies (FET) haku auki

Haettavien hankkeiden tulee pohjautua uusiin tulevaisuuden teknologioihin sekä luoda näkemyksellisestä tieteidenvälisestä perinteisiä rajoja rikkovaa yhteistyötä. Teeman tarkoituksena on kannustaa uusia tutkimuksen ja innovoinnin toimijoita, kunnianhimoisia huipputeknologian pk-yrityksiä ja Horisontti 2020 -puiteohjelman FET-ohjelmaan kuuluvia osallistujia eri puolilta Eurooppaa lähtemään mukaan hankehakuun.

EU:n komissio tarjoaa tämän haasteen ratkaisuun alustavasti enintään 3 miljoonan euron rahoitusosuutta, mutta summat voivat vaihdella ehdotuksesta riippuen.

Hakuaika päättyy 16.4.2020. Hakemus tehdään englanniksi.

 • Lisätietoa ja hakuohjeet: Linkki

Horisontti 2020 -rahoitushaku

Horisontti 2020 haussa etsitään hankkeita, joissa kehitetään ja pilotoidaan tuotteen tai palvelun kiertotalousinnovaatioita muovi-, tekstiili- ja huonekalualalla. Hankkeiden odotetaan kokoavan asiaankuuluvat toimijat koko arvoketjusta pohtimaan kuinka kuluttajan tarpeisiin voisi vastata niin, että kiertotalousnäkökulmat otetaan huomioon. Hankkeissa tulisi tutkia, kehittää ja piltotoida systeemisiä innovaatioita, joissa otetaan huomioon arvon säilyminen tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajan. Innovaatioita odotetaan esimerkiksi liiketoimintamallien suunnitteluun, tuotteiden ja materiaalin suunnitteluun, teollisten symbioosien edistämiseen, ja tuotteen tai palvelun kokonaisvaltaisen uudelleenajatteluun.

Hakemus tehdään englanniksi ja myös hakemusmateriaalit ovat englanniksi.
Jaossa on noin 15 milj. €

Haku avautuu 12.11.2019 ja päättyy 13.2.2020 (1. Vaihe), 3.9.2020 (2. vaihe)

 • Lisätietoa Horisontti-rahoituksesta: Linkki 
 • Lisätietoa hausta: Linkki  
 • Lisätietoa Horisontti -ohjelmasta: Linkki

Business Finland tarjoaa rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen

Materiaalikatselmuksen avulla päästään kiinni yrityksen toiminnassa syntyvään hävikkiin ja löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Rahoitus kattaa 50 % katselmusprojektin kokonaiskustannuksista. Avustusta on mahdollista saada enintään 15 000 € jokaista katselmusta kohden.

 • Lue lisää täältä: Linkki

Joint Initiative on Circular Economy (JICE)

Pankkien 10 miljardin euron rahoitusohjelma kiertotalouteen EU:n viisi suurta pankkia ja Euroopan Investointipankki ovat lanseeranneet 10 miljardin euron rahoitusohjelman tukeakseen kestävää kiertotaloutta. Puolalainen BGK, ranskalainen CDC, italialainen CDP, espanjalainen ICO sekä saksalainen KfW sitoutuvat tukemaan Euroopan unionin kiertotalousohjelmia ja -projekteja jätteen vähentämisessä, resurssitehokkuuden kasvattamisessa ja kiertotalousinnovaatioiden lisäämisessä vuoteen 2023 asti. Rahoitusohjelman on nimeltään Joint Initiative on Circular Economy (JICE) ja se tukeutuu Euroopan komission kiertotaloustyöhön.

Rahoitusta on tarjolla kaikkiin kiertotalouden vaiheisiin lähtien kestävästä tuotesuunnittelusta, elinkaaren pidentämisestä, kunnostamisesta ja korjaamisesta päätyen jätteen ja jätevesien hyötykäyttöön. Ohjelma tähtää materiaalien arvon säilyttämiseen mahdollisimman pitkään. Ohjelma tukee myös digitalisaatiota ja ICT-teknologioita, jotka edistävät kiertotalouden bisnesmallien käyttöönottoa.

Tarjolla rahoitusohjelmassa: lainoja, investointitukia tai takuita hakijasta ja projektista riippuen. Ohjesivut ja hakeminen tapahtuu englanniksi. Ei erillisiä hakuaikoja.

Kenelle: sekä kunnallisille toimijoille että eri kokoisille yrityksille ja tutkimus- ja innovaatioprojekteille

 • Eri tahojen yhteydenotto-ohjeet täältä: Linkki
 • Lisätietoa rahoitusohjelmasta täältä: Linkki
 • Uutinen Uusiouutisten sivuilla: Linkki


Jatkuvia rahoitushakuja:

 • ELY-keskusten rahoitusmahdollisuudet
 • Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus
 • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus
 • Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämishankerahoitus
 • Rakennerahastot (EAKR ja ESR)
 • Maaseuturahasto (Maaseutu.fi)
 • EU-rahoitus


Linkkejä rahoittajiin ja rahoituksen myöntäjiin:

Biotalouden rahoituslähdepankki:

Menneitä rahoitushakuja:

Lisätietoja

 • Suunnittelija Inka Mäkiö Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkimusvastaava, Lehtori Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkija Hanna Eskelinen Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 13.53, päivitetty 14.2.2020 klo 10.23