Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Ajankohtaisia rahoitushakuja:

Nesslingin säätiö myöntää rahoitusta ympäristökriisien ratkaisuja tutkivaan työhön

Säätiön rahoituksella tuetaan ensisijaisesti nuoria tutkijoita ja heidän ratkaisuhakuisia postdoc- ja väitöskirjahankkeitaan ja painotus on vastikään väitelleiden tutkijoiden hakemuksilla (väitöksestä alle 5 vuotta). Haussa tuetaan myös ympäristötiedon viestintää ja jalkauttamista yhteiskuntaan. Hankkeissa tavoitellaan vaikutusta ympäristönsuojeluun systeemisesti ja skaalautuen. Nesslingin säätiö kannustaa tutkijoita yhteistyöhön eri tieteenalojen kuin myös yritysten, järjestöjen, virkakunnan ja kansalaisten välillä.

Syksyn 2019 haussa etsitään ratkaisuja viiteen keskeiseen ilmiöön. Hanke voi ratkaista myös useampaa alla mainittua ilmiötä.

 1. Ilmastonmuutos
 2. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen
 3. Luonnonvarojen käytön kestävyys
 4. Vesiriskit
 5. Elinympäristön kemikalisoituminen ja pilaantuminen

Ilmoittaudu apurahahaun hakuinfoon 12.8.2019 klo 10.00-12.00.

Hakuinfoa voi seurata paikan päällä Nessling Nestissä, Fredrikinkatu 20 A tai striimin välityksellä. Tallenne hakuinfosta tulee katsottavaksi Säätiön sivuille tilaisuuden jälkeen.

 

Tarjouskilpailu talouskasvun ja päästöttömyyden tutkimuksesta

Sitra on avannut tarjouskilpailun, jossa etsitään uutta tutkimusta talouskasvun irtikytkennästä ympäristöhaittojen kasvusta ja ilmastonmuutoksen kiihdyttämisestä. Tarjous ja tutkimus tehdään englanniksi. Valitulle tutkimukselle on varattu 180 000 euroa.

"Sitra is requesting proposals for a study that analyzes what should happen globally, in the EU and in Finland in order to drive down emissions to zero by 2050 while maintaining positive GDP growth: assumptions, bottlenecks and required regulatory actions for decoupling. The purpose is to choose one proposal. The objective is to understand how decoupling of economic growth from climate emissions would be possible and what the economic implications of reducing global climate emission to zero by 2050 would be."

Tarjouskilpailu sulkeutuu 14.8.2019 klo 16.00.

Valitun tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen tulokset ja määrällisen ja laadullisen analyysin menetelmät esitellään 15. joulukuuta 2019 mennessä.

 

Jatkuvia rahoitushakuja:

 • ELY-keskusten rahoitusmahdollisuudet
 • Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus
 • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus
 • Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämishankerahoitus
 • Rakennerahastot (EAKR ja ESR)
 • Maaseuturahasto (Maaseutu.fi)
 • EU-rahoitus


Linkkejä rahoittajiin ja rahoituksen myöntäjiin:

Biotalouden rahoituslähdepankki:

Menneitä rahoitushakuja:

Lisätietoja

 • Suunnittelija Inka Mäkiö Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkimusvastaava, Lehtori Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkija Hanna Eskelinen Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 13.53, päivitetty 17.7.2019 klo 12.41