Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Ajankohtaisia rahoitushakuja:

 

Kestävä kaupunki -ohjelman rahahaku on auki

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää haun, jossa etsitään kaupunkien ja kuntien sosiaalista kestävyyttä edistäviä hankkeita. Haussa avustetaan kokeiluja ja pilotteja, jotka testaavat uusia ratkaisuja tai aiemmin testattujen ratkaisujen laajempaa käyttöönottoa. Koska Kestävä kaupunki -ohjelma etsii ratkaisuja kestävän kehityksen eri teemoja yhdistäviin tai nykyisten toimien väliin jääviin haasteisiin, hankkeiden tulee kytkeytyä sosiaalisen kestävyyden lisäksi myös johonkin ohjelman seuraavista teemoista vähähiilisyys, älykkyys ja terveellisyys.

Kokeiluja ja pilotteja tuetaan valtionavustuksella, jonka myöntää ympäristöministeriö. Avustuksen hakijana voi toimia kunta, kuntayhtymä, seutukunta, maakunnan liitto tai näistä muodostuva konsortio. Tässä haussa tukea jaetaan yhteensä enintään 250 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää yksittäisen hankkeen kustannuksiin korkeintaan 60 prosenttia, kuitenkin enintään 30 000 euroa.

Haku on avoinna 4.10.2019 saakka.

Lisätietoja : Linkki


Horisontti 2020

Horisontti 2020 haussa etsitään hankkeita, joissa kehitetään ja pilotoidaan tuotteen tai palvelun kiertotalousinnovaatioita muovi-, tekstiili- ja huonekalualalla. Hankkeiden odotetaan kokoavan asiaankuuluvat toimijat koko arvoketjusta pohtimaan kuinka kuluttajan tarpeisiin voisi vastata niin, että kiertotalousnäkökulmat otetaan huomioon. Hankkeissa tulisi tutkia, kehittää ja piltotoida systeemisiä innovaatioita, joissa otetaan huomioon arvon säilyminen tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajan. Innovaatioita odotetaan esimerkiksi liiketoimintamallien suunnitteluun, tuotteiden ja materiaalin suunnitteluun, teollisten symbioosien edistämiseen, ja tuotteen tai palvelun kokonaisvaltaisen uudelleenajatteluun.

Hakemus tehdään englanniksi ja myös hakemusmateriaalit ovat englanniksi.

Jaossa on noin 15 milj. €

Haku avautuu 12.11.2019 ja päättyy 13.2.2020 (1. Vaihe), 3.9.2020 (2. vaihe)

Lisätietoa Horisontti-rahoituksesta: Linkki 

Lisätietoa hausta: Linkki  

Lisätietoa Horisontti -ohjelmasta: Linkki


Jatkuvia rahoitushakuja:

  • ELY-keskusten rahoitusmahdollisuudet
  • Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus
  • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus
  • Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämishankerahoitus
  • Rakennerahastot (EAKR ja ESR)
  • Maaseuturahasto (Maaseutu.fi)
  • EU-rahoitus


Linkkejä rahoittajiin ja rahoituksen myöntäjiin:

Biotalouden rahoituslähdepankki:

Menneitä rahoitushakuja:

Lisätietoja

  • Suunnittelija Inka Mäkiö Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
  • Tutkimusvastaava, Lehtori Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
  • Tutkija Hanna Eskelinen Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 13.53, päivitetty 13.9.2019 klo 15.13