Jyväskylän yhteiskäyttöautot

Kiihdyttämö_Jyväskylä
 

Hanke

Arviolta viisi yhteiskäyttöautoa leasing-sopimuksella.

Toteutus

Autot hankitaan käyttöön vuonna 2018.

Tavoitteet

  • Lisätä biokaasuautojen osuutta kaupungin käytössä olevista autoista.
     
  • Saada autot käyttöön yli yksikkörajojen ja virka-ajan ulkopuolella.
     
  • Saada autojen käyttöaste korkeammalle eli autoille käyttöä myös iltaisin ja viikonloppuisin.
     
  • Vähentää kaupungin käytössä olevien autojen määrää.

Taustaa

Jyväskylän kaupunki suunnittelee yhteiskäyttöisten autojen leasing-palvelun hankintaa. Tarkoituksena olisi mahdollistaa autojen käyttö virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin.

Hankinnan kohteena olisivat ensisijaisesti biokaasuautot, mutta sähköautojen käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään.

Jyväskylässä on vuonna 2017 kokeiltu autojen yhteiskäyttöä ja siitä on hyviä kokemuksia. Yhteiskäyttöhankinnan suunnittelun yhteydessä mietitään myös liikenteen laajempaa tilannekuvaa ja kehittämissuuntia.

 

Julkaistu 12.7.2018 klo 10.28, päivitetty 12.7.2018 klo 10.28