Vaasan kiertotalouskortteli

Kiihdyttämö_Vaasa
 

Hanke

Kaupungin omistaman Ravilaakson alueen korttelin kilpailutus kiertotalousteemalla.

Toteutus

Korttelikilpailutuksen suunnittelu käynnistyi keväällä 2018 ja kilpailutus on loppuvuodesta.

Tavoitteet

 • Korttelin kilpailutus kiertotalouskorttelina sisältäen kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja.
   
 • Suunnittelussa otetaan huomioon pitkä aikajänne ja tuleva rakentaminen 10 – 15 vuotta eteenpäin
   
 • Ravilaakson kortteliin pyritään sijoittamaan kiertotaloutta tukevia palveluja, hankkeita ja kokeiluja, ns. kiertotalouden living lab. Sinne voitaisiin harkita esimerkiksi konkreettista kiertotaloushanketta, kuten yhteisölliseen kaupunkiviljelyyn liittyvä hanke.
   
 • Fiksun liikkumisen edellytykset kytketään mukaan suunnitteluun.
   
 • Kohteessa voidaan myös kokeilla uusia, kiertotalouteen perustuvia rakennusmateriaaleja ja rakennustapoja.
   
 • Tontinluovutusehdoissa voidaan ottaa huomioon kiertotalouden edellytykset

Taustaa

Vaasan ravilaakson alue on kaavoitettu ja aiemmin on kilpailutettu hyvinvointikortteli. Nyt kilpailutukseen tulevan korttelin teema on kiertotalous.

Aluetta rakennetaan seuraavat 10-15 vuotta, minkä vuoksi nyt tehtävillä ratkaisuilla on merkitystä myös tulevissa kilpailutuksissa. Kiihdyttämössä selvitetään, miten kiertotalous toteutuu korttelitasolla, ja mitä tulee ottaa huomioon tulevaa rakentamista ajatellen.

Suomesta ja maailmalta löytyy jo muutamia esimerkkejä kiertotalouden periaatteet huomioivista kortteleista ja kaupunginosista. Näistä kerätään hyviä esimerkkejä.

Julkaistu 12.7.2018 klo 10.30, päivitetty 13.7.2018 klo 8.54