Iisalmen uusi uimahalli

Kiihdyttämö_Iisalmi
 

Hanke

Uuden uimahallin rakentaminen.

Investointi

Hankekokonaisuuden suuruus on noin 13 miljoonaa euroa.

Toteutus

Suunnittelun tilaaminen on käynnissä, suunnittelu alkaa vuonna 2019 ja rakentaminen vuonna 2020. Vanha uimahalli puretaan uuden rakentamisen jälkeen.

Tavoitteet

  • Energiatehokkuus, energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön, muun muassa maalämmön ja aurinkoenergian lisääminen uimahallin energiantuotannossa.
     
  • Huuhteluveden palauttaminen kiertoon vedenpuhdistusjärjestelmän avulla.
     
  • Ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden parantaminen kustannustehokkaasti. Vaikutukset näkyväksi koko elinkaaren ajalta.
     
  • Uuden uimahallin valmistuttua vanha uimahallin purku kiertotalouden periaatteet huomioiden.

Taustaa

Uuden uimahallin odotettu kävijämäärä vuodessa on noin 185 000 asiakasta, mikä on hieman enemmän kuin nykyiset kävijämäärät. Uimahallin yhteyteen tulevan kuntosalin kävijämäärän arvioidaan olevan 35 000.

Kävijämäärät ovat lähtökohtaisesti korkeita, sillä Iisalmessa on noin 22 000 asukasta. Jokainen iisalmelainen vauvasta vaariin käyttää hallia enemmän kuin 8 kertaa vuodessa.

Halli myös palvelee seudullisesti erityisesti Ylä-Savon aluetta.

Vanha uimahalli suunniteltiin alun perin peruskorjattavaksi, mutta lisäselvitysten perusteella todettiin, että alkuperäinen kustannusarvio tulisi ylittymään, jolloin päädyttiin uudisrakennukseen.

Sijainti

Asemakaavassa tutkitaan kahta sijoitusvaihtoehtoa, ns. ”parkkivaihtoehto” ja ”pohjoinen vaihtoehto". Pohjoisessa vaihtoehdossa uimahalli tulisi lähelle jäähallia, jolloin energiayhteistyö olisi mahdollista.

Vähähiilisyys ja kiertotalous

Uimahalli suunnitellaan rakenteiltaan ja tekniikaltaan taloudelliseksi. Toteutussuunnittelun yhteydessä on mahdollista tehdä valintoja, jotka parantavat rakennuksen energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Esimerkiksi ilmanvaihdon ja valaistuksen huollettavuus ja säädettävyys ovat tärkeitä tekijöitä käyttökustannusten ja käyttäjäkokemuksen kannalta.

Oikein valituilla materiaaleilla ja rakenteilla voidaan vaikuttaa merkittävästi siivouskustannuksiin sekä vuosihuoltojen tarpeeseen. Uusiutuvan energian, kuten maalämmön ja aurinkoenergian käytön mahdollisuudet huomioidaan suunnittelussa.

Lämmönkulutuksen pienentäminen on uimahallin keskeinen ympäristötavoite ja siihen on olemassa tehokkaita toimenpiteitä, kuten lämpötilan ja ilmanvaihdon hallinta. Vedenkulutusta on myös mahdollista vähentää, mikä edelleen pienentää lämmönkulutusta.

 

Julkaistu 12.7.2018 klo 10.35, päivitetty 13.7.2018 klo 8.33