Turun ruokapalvelut

Kiihdyttämö_Turku
 

Hanke

Ruokapalveluiden kilpailutuksen kestävyyden edistäminen.

Toteutus

Kaksi ruokapalvelualuetta kilpailutetaan loppuvuodesta 2018.

Vähähiilisyys- ja kiertotaloustavoitteet

  • Ruokapalvelujen hiilijalanjäljen huomioiminen hankinnoissa.
     
  • Kasvisruokavaihtoehdon tarjoaminen alakouluissa, pilotin käynnistäminen. Tulosten perusteella mietitään mahdollisuutta ottaa tavoitteeksi kasvisruokavaihtoehto alakouluihin.
     
  • Hävikin seurannan kehittäminen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.

Taustaa

Turussa on kuusi ruokapalvelualuetta, joissa on valmistus- ja jakelukeittiötoimintaa. Ruokapalveluverkon aluejako toimii myös kilpailutusten perustana. Eri ruokapalvelualueet tulevat kilpailutukseen eri aikoihin. Vuonna 2018 kilpailutetaan ruokapalvelualueet 1 ja 3.

Kokonaisuutena olisi järkevää pohtia alueiden hiilijalanjälkeä ja miten sekä tuotantotapa että kuljetukset vaikuttavat siihen. Tuotantotapa voidaan ottaa kilpailutuksessa huomioon.

Valmistuskeittiöt, tilat ja laitekanta kuluttavat energiaa ja vettä. Niiden kulutus tulisi arvioida kriittisesti ja pohtia, mihin keittiöihin tuotantoa kannattaisi keskittää.

Päätöksenteon tueksi tarvitaan vaihtoehtoisten kehityssuuntien kuvaamista ja sen määrittämistä, mitkä ovat hiilijalanjäljen kannalta tärkeimmät tekijät. Hankintojen suunnitteluun tarvittaisiin menetelmä, joka auttaisi arvioimaan eri tekijöiden vaikutusta ruokalautasen hiilijalanjälkeen.

Uutisia

Kestävyyttä Turun keittiöverkkosuunnitteluun ja ruokapalveluihin (Materiaalitkiertoon, 1.2.2019)

Julkaistu 12.7.2018 klo 10.32, päivitetty 1.2.2019 klo 12.34