Haitalliset aineet resurssitehokkaissa hankinnoissa

Haitalliset aineet voivat olla ongelma kiertotalouteen siirtymisessä. Ongelmia ovat haitallisten aineiden kumuloituminen, esiintyminen tuotteissa, joihin niitä ei ole suunniteltu ja materiaalin jatkohyödyntämisen estyminen. Lisäksi monet haitalliset aineet voivat aiheuttaa moninaisia terveyshaittoja.

Haitallisten aineiden päästöt muodostuvat hajakuormituksena muun muassa tuotteista ja materiaaleista, joita käytämme päivittäin. Haitallisten aineiden määrää tuotteissa kannattaakin vähentää, joten ne kannattaa huomioida kuntien hankinnoissa.

Webinaari- ja podcastsarja haitallisista aineista kiertotaloudessa

Webinaarisarja auttaa kuntien toimijoita ymmärtämään, miten julkisten hankintojen avulla voidaan vähentää haitallisten aineiden päätymistä ympäristöön. Lisäksi sarjassa kerrotaan, miten haitallisia aineita rajoittamalla tai kieltämällä voidaan edistää resurssitehokkuutta tuotteissa ja palveluissa.

Webinaarisarjassa kuvataan työkaluja kuten markkinavuoropuhelu, valmiit kemikaalikriteerit, aineiden priorisointi sekä ympäristömerkit, joiden avulla voidaan huomioida haitalliset aineet tuotteita ja palveluja hankittaessa.

Sarjan viisi osaa julkaistaan noin kuukauden välein kevään 2019 aikana.

Webinaari- ja podcast-sarja toteutetaan yhteistyössä NonHazCity -hankkeen kanssa. Lisätietoa kemikaaliviisaista hankinnoista resurssitehokkaiden hankintojen tukena saat Turun ammattikorkeakoulun tuottamasta Kemikaaliviisaan hankkijan oppaasta.

 

Logorivi_556
Julkaistu 24.1.2019 klo 16.21, päivitetty 18.3.2019 klo 12.39