Kuopion maaseutualueen lähipalvelukeskus

Kiihdyttämö_maaseutualue
 

Hanke

Kolmen elinkaarensa päässä olevan kyläkoulun korvaaminen uuden lähipalvelukeskuksen rakentamisella.

Toteutus

Hankesuunnitelma 8/2018, kilpailutus 1/2019, toteutussuunnittelu 4/2019, rakennuslupasuunnitelmat ja purku- ja maanrakennustyöt 6/2019, valmistuminen 11/2020. Uusi koulu ja päiväkoti voisi aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa.

Tavoitteet

  • Lähipalvelukeskus toteutetaan hirsirakennuksena ja hyödynnetään tontilta saatavaa maalämpöä.
     
  • Luodaan uutta opetussuunnitelmaa tehokkaasti tukeva oppimis- ja toimintaympäristö, joka mahdollistaa yhteistoiminnallisen ja ilmiöpohjaisen oppimisen sekä monipuolisten pedagogisten ratkaisujen toteuttamisen.
     
  • Suunnittelussa huomioidaan myös ilta- ja muun vapaa-ajan käytön tarpeet ja etsitään yhteiskäyttöön sopivia tilaratkaisuja. Tilaratkaisuissa huomioidaan rakennuksen pitkä elinkaari ja tulevien sukupolvien tarpeet.

Taustaa

Kuopion läntisellä maaseutualueella sijaitsee tällä hetkellä kolme kyläkoulua, jotka ovat teknisen elinkaarensa päässä. Nämä on tarkoitus korvata yhdellä uudella rakennuksella, joka mitoitetaan 150 – 160 oppilaalle sekä esiopetuksen ja päivähoidon tarpeisiin.

Yhteistoiminnallinen ja ilmiöpohjainen oppiminen

Tavoitteena on luoda uutta opetussuunnitelmaa tehokkaasti tukeva oppimis- ja toimintaympäristö, joka mahdollistaa yhteistoiminnallisen ja ilmiöpohjaisen oppimisen.

Rakennus olisi samalla eri toimijoiden ja kyläyhteisön aktiivisessa käytössä. Siksi suunnittelussa huomioidaan myös ilta- ja muun vapaa-ajan käytön tarpeet, kuten tilojen yhteiskäyttö ja muuntojoustavuus.

Tavoitteena on rakentaa alueelle toiminnallinen keskus, jossa huomioidaan eri käyttäjäryhmien tarpeet, esimerkiksi : koulu, esikoulu, päivähoito, nuorisopalvelut, kansalaisopisto, urheiluseurat, asukasyhdistys, vanhempainyhdistys sekä muut tiloja käyttävät ryhmät.

 

Uutisia

 

Julkaistu 12.7.2018 klo 10.38, päivitetty 11.2.2019 klo 14.27