Elinkaaripohjaiset työkalut

Elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment, LCA) avulla saadaan tietoa tuotteen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Elinkaari voi kattaa materiaalien hankinnan luonnosta, prosessoinnin, kuljetuksen, tuotteen valmistuksen, jakelun, käytön, uudelleenkäytön, huollon, kierrätyksen ja hylkäämisen.

Elinkaariarvioinnin tueksi on laadittu ohjeita ja ISO 14040-sarjan standardit. Lisäksi tiedonkeruun helpottamiseksi on olemassa lukuisia elinkaariarvioinnin tietokantoja, jotka sisältävät inventaariotietoja mm. raaka-aineista, energiantuotannosta, kuljetuksista ja jätehuollosta.

CIRCWASTE-hankkeessa Suomen ympäristökeskus tulee tarjoamaan yrityksille, kunnille ja kansalaisille elinkaaripohjaisia työkaluja ja ohjeita niiden käyttämiseen.

Lisätietoa

  • Erikoistutkija Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 1.6.2017 klo 16.09, päivitetty 24.1.2019 klo 19.33