Elinkaaripohjaiset työkalut

Elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment, LCA) avulla saadaan tietoa tuotteen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Elinkaari voi kattaa materiaalien hankinnan luonnosta, prosessoinnin, kuljetuksen, tuotteen valmistuksen, jakelun, käytön, uudelleenkäytön, huollon, kierrätyksen ja hylkäämisen.

Elinkaariarvioinnin tueksi on laadittu ohjeita ja ISO 14040-sarjan standardit. Lisäksi tiedonkeruun helpottamiseksi on olemassa lukuisia elinkaariarvioinnin tietokantoja, jotka sisältävät inventaariotietoja mm. raaka-aineista, energiantuotannosta, kuljetuksista ja jätehuollosta.

CIRCWASTE-hankkeessa Suomen ympäristökeskus tulee tarjoamaan yrityksille, kunnille ja kansalaisille elinkaaripohjaisia työkaluja ja ohjeita niiden käyttämiseen.

Webinaarisarja elinkaariarvioinnista

Circwaste-hanke järjestI 2.4.2019 kaikille avoimen webinaarikoulutuksen ympäristövaikutusten ja kustannusten arviointiin soveltuvan elinkaarityökalun CCaLC2:n (Carbon footprinting tool) käytöstä. Työkalu soveltuu esimerkiksi yritysten ja kuntien käyttöön. Koulutuksen tallenteiden avulla voi perehtyä elinkaarimallinnuksen perusteisiin ja tutustua CCaLC2-työkalun käyttöön yksinkertaisten case-esimerkkien kautta. Tallenteet ovat katsottavissa alla olevista linkeistä:

CCaLC2-työkalun (Carbon footprinting tool) voi ladata sivulta http://www.ccalc.org.uk/

Lisätietoa

  • Erikoistutkija Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

Julkaistu 1.6.2017 klo 16.09, päivitetty 23.4.2019 klo 13.01