Lahtis

© Lahtis stad

Lahtis har 120 000 invånare och är Finlands åttonde största stad och sjätte största stadsområde. Lahtis är vida känd inte bara som idrottsstad, utan internationellt även för sin miljö- och designexpertis samt för sina högklassiga kulturtjänster. Aktörer inom cirkulär ekonomi i Lahtisregionen är bland annat Päijänne-Tavastlands avfallsnämnd (PHJ), yrkeshögskolan (LAMK) och universitetet (LUT) i Lahtis, LADEC samt ett stort antal företag.

Vad har man redan gjort i Lahtis för att främja cirkulär ekonomi?

Päijänne-Tavastlands avfallsnämnd tog i början av 2017 i bruk en sorteringsanläggning, som klarar av att ur bland-, energi- och byggavfall sortera ut fraktioner som kan utnyttjas som material. Sorteringen är baserad på olika mekaniska och optiska avskiljare.

Vägkartan för den cirkulära ekonomin i Päijänne-Tavastland bestämmer målen och åtgärderna för att uppnå cirkulär ekonomi i Päijänne-Tavastlandregionen. Till vägkartan har man valt fem teman, i vilka man har listat närmare ämnesspecifika åtgärder.

Invånarnas medvetenhet om cirkulär ekonomi har ökat och förbrukningen av naturresurser har minskat genom Lahtis stads miljörådgivning och miljöfostran.

Mål som Pilotkommun

  1. Samarbete mellan städerna för att hitta och pilottesta nya innovationer inom cirkulär ekonomi samt implementera dem i vidare utsträckning.
  2. Internationell föregångare som miljöstad.
  3. Ökainvånarnas medvetenhet gällande hållbar förbrukning av naturresurser.
  4. En uppmuntrande atmosfär för att främja och utveckla nya saker tillsammans.

Mer information 

Publicerad 15-01-2020 kl. 10.41, uppdaterad 21-12-2020 kl. 13.51

  • Skriv ut sidan