Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä ja hyödyntäminen

Suomen ympäristökeskus arvioi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun eli SER:n määrien ja erilliskeräyksen kehitystä hankkeen avainalueilla vuosittain välillä 2016–2023.

Circwaste-alueiden SER:n kokonaismäärät arvioidaan valtakunnallisen tuottajavastuutilaston (Pirkanmaan ELY-keskus) ja yhdyskuntajätetilaston (Tilastokeskus) pohjalta suhteuttamalla määriä alueen asukasmäärän sekä alueellisen tai sen puuttuessa valtakunnallisen sekajätteen koostumuksen mukaan (Suomen kiertovoima ry KIVO, Koostumustietopankki).

Lisäksi lasketaan SER:n erilliskeräysaste alueittain jakamalla erilliskerätyn SER:n määrä SER:n kokonaismäärällä.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER:n) määrä ja erilliskeräys Circwaste-alueilla

 

Julkaistu 13.12.2018 klo 8.09, päivitetty 21.4.2021 klo 13.04
  • Tulosta sivu