Korkeakoulujen kiertotalousopintojen tarjonta

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää uudenlaisen osaamisen, tietojen ja taitojen kehittämistä sekä tietoisuuden lisäämistä. Koulutus on keskeisessä roolissa kiertotalouteen siirtymisessä. Suomi on tunnistettu kansainvälisesti yhdeksi maailman johtavista kiertotalouskoulutuksen maista ja kiertotalouskoulutusta ja -kasvatusta tehdään kaikilla koulutusasteilla. Suomen kiertotalouden strategisessa ohjelmassa peräänkuulutetaan kuitenkin vielä parempaa kiertotalouden opetuksen integrointia kaikille koulutusasteille ja täydennyskoulutukseen.

Koulutusindikaattori (kuvaaja 1) kuvaa kiertotalouteen liittyvää opintotarjontaa ammattikorkeakouluissa. Indikaattorissa seurataan kiertotalouteen liittyvien kurssien opintopistemäärää. Suomessa on 22 ammattikorkeakoulua ja kouluverkosto on alueellisesti varsin kattava, joten indikaattorin kautta on mahdollista seurata koulutustarjonnan kehittymistä eri puolilla maata.

Tiedot kiertotalouskursseista on kerätty ammattikorkeakoulujen verkkosivujen opinto-oppaista sekä suoraan koulujen yhteyshenkilöiltä. Mukaan on otettu kaikki kiertotalouskurssit, joiden nimessä tai kurssikuvauksessa mainitaan termi kiertotalous.

Lisäksi seurataan opintotarjonnan kehitystä Koulutusta kiertotalouteen -verkkosivuston tietojen pohjalta (kuvaaja 2). Lukuvuodesta 2021–2022 lähtien toiminnassa olleelle sivustolle voivat ilmoittaa kiertotalouteen liittyviä opintojaan kaikki Suomessa toimivat oppilaitokset.

Kiertotalouteen liittyvä opetus ammattikorkeakouluissa

Lähes kaikki Suomen ammattikorkeakoulut tarjoavat kiertotalousopintoja. Tilastojen perusteella kiertotalouskoulutuksen opintopistemäärä on kasvanut ammattikorkeakouluissa kansallisella tasolla lukuvuodesta 2019–2020 lukuvuoteen 2021–2022, vaikkakin oppilaitoskohtaisia eroja on huomattavissa. Tämä kertoo kehitysaskeleista kiertotalouteen liittyvän osaamisen kehittämisessä.

Kiertotalouskoulutukseen liittyvään kasvuun vaikuttaa esimerkiksi kiertotalousosaamisen kasvanut tarve työelämässä. Opintotarjontaa on lisännyt myös lisääntynyt yhteistyö ammattikorkeakoulujen välillä mm. kiertotaloushankkeiden kautta. Osassa korkeakouluja kiertotalous on jo integroitu osaksi opetussuunnitelmia, joten yhä useamman kurssin sisällössä on huomattavissa kiertotalousteemoja.

Kuvaajia tarkastellessa on huomioitava, että tarkastelun ulkopuolelle on voinut jäädä kiertotalouteen olennaisesti liittyviä opintoja, jos niiden nimessä tai kurssikuvauksessa ei ole mainittu termiä kiertotalous. Toisaalta myös tarkastelussa mukana olevien kurssien sisällä voi olla suurta vaihtelua siinä, kuinka paljon itse kiertotaloutta niissä käsitellään.

Kiertotalouskurssien listan Excel-tiedostona pääset lataamaan tästä tarkempaa tarkastelua varten.

Koulutusta kiertotalouteen -sivustolle ilmoitettu opetus Suomessa

Koulutusta kiertotalouteen -sivusto avattiin syksyllä 2021. Ammattikorkeakoulujen ohella opintoja ovat ilmoittaneet myös erityisesti yliopistot sekä muut pienemmät julkiset ja yksityiset koulutuksen tarjoajat. 

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • erikoistutkija Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • tutkija Tiina Karppinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 2.2.2022 klo 10.40, päivitetty 12.12.2022 klo 15.30
  • Tulosta sivu