Kotitalousjätteen määrä ja biojätteen keräys

Alueellisia kotitalousjätteen määriä ja kierrätysasteita on arvioitu yhteneväisellä tavalla eri puolilla Suomea. Tarkoituksena on tuottaa tietoa kiertotalouden edistymisestä ja kehityshankkeiden vaikutuksista alueilla. Toisena tärkeänä tavoitteena on kehittää alueellisen jätetiedon laatua ja saatavuutta.

Kotitalousjätelaskenta koostuu kunnallisille jätelaitoksille suunnatusta kyselystä, jota on täydennetty muilla tietolähteillä, kuten alueellisilla tiedoilla Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:ltä ja Suomen Palautuspakkaus PALPA Oy:ltä sekä valtakunnallisilla tiedoilla Tilastokeskukselta ja Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajavastuutilastoista. Vuonna 2020 laskentamenetelmä uudistui. Samalla päivitettiin myös aiemmin lasketut tiedot. Suurimmat muutokset johtuvat kotikompostoidun puutarhajätteen rajaamisesta pois tarkastelusta ja paperijätteen tarkentuneesta arviointitavasta. Myös jätelaitosten tietoja tarkennettiin.

Kotitalousjätteen kierrätystä valituissa edelläkävijäkunnissa

Nähdäksesi kuvan sinun pitää sallia markkinointi-evästeet.

 

Nähdäksesi kuvan sinun pitää sallia markkinointi-evästeet.

Seurannassa mukana olevat kuntaseudut 

Circwaste-hankkeen edelläkävijäkunnat ja Fisu-kunnat (Finnish Sustainable Communities) ovat mukana kotitalousjätteen seurannassa. Kaikille kunnille tuloksia ei ole vielä pystytty taustatietojen puutteiden vuoksi laskemaan.

Circwaste-alueet, -edelläkävijäkunnat ja Fisu-kunnat kartalla.
Circwasten alueet, edelläkävijäkunnat ja Fisu-kunnat (Finnish Sustainable Communities) © SYKE
Julkaistu 13.12.2018 klo 8.09, päivitetty 5.7.2024 klo 16.25
  • Tulosta sivu