Jätehuollon vaikutusten arviointi

Tämä kuvaus esittelee Circwaste-hankkeessa lasketut arviot tiettyjen jätehuollon toimien vaikutuksista hankkeen painopistealueilla ja edelläkävijäkunnissa. Laskelmissa arvioidaan jätteenkäsittelyn potentiaalisia ympäristövaikutuksia, ja potentiaalisia vältettyjä ympäristövaikutuksia sekä valikoitujen luonnonvarojen kulutusta, ja potentiaalista vältettyä kulutusta.

Laskelmat perustuvat arvioihin alueilla käsitellyistä jätteistä, mutta arvioihin liittyy epävarmuutta. Kuntakohtaiset arviot on laadittu Circwaste-edelläkävijäkunnan jätelaitoksen toiminta-alueen laajuudella. Alueelliset arviot rajautuvat maakuntiin ja Lounais-Suomi käsittää Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat.

Kuvaus on kirjoitettu sekä suomeksi että englanniksi.

Julkaistu 15.4.2019 klo 10.24, päivitetty 2.9.2020 klo 15.31
  • Tulosta sivu