Muovipakkausjätteen, poistotekstiilien sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) keräyspisteiden saavutettavuus

Jätteiden lajittelu kotitalouksissa on avainasemassa vastattaessa kunnianhimoisiin kierrätystavoitteisiin. Yksi merkittävimmistä kierrätykseen vaikuttavista tekijöistä on jätehuollon palvelutaso eli lajittelupisteiden saatavuus ja saavutettavuus: onko lajittelumahdollisuuksia tarjolla omalla asuinalueella ja miten pitkä matka lähimmälle keräyspisteelle on kotoa. Jätehuollon palvelutasosta on säädetty myös laissa, jotta keräyspisteitä olisi riittävästi ja tasapuolisesti eri alueilla.

Seurattavaksi on valittu kolmen erilaisen jakeen keräyspisteiden saavutettavuus sekä laskettu asukkaiden etäisyys lähimmälle muovipakkausten, poistotekstiilien ja SER:n keräyspisteelle tie- ja jalkakäytäväverkkoa pitkin Digiroad-tieverkkoaineiston pohjalta. Tarkastelutapa havainnollistaa, miten helppoa ja aikaa vievää jätteiden vieminen keräyspisteelle on, onko matka mahdollista taittaa jalan tai polkupyörällä vai tarvitaanko jätteiden kierrätykseen viemiseen autoa. Tietolähteenä keräyspisteistä on käytetty Suomen Kiertovoima ry:n (KIVO) ylläpitämää kierratys.info-palvelua. Poistotekstiilien osalta hyödynnetään lisäksi tietoa UFF:n, Fidan ja SPR:n keräyspisteistä. SER:n osalta huomioidaan myös romua vastaanottavat päivittäistavara- sekä kodinkone- ja elektroniikkakaupat.

Lajittelumahdollisuudet vaihtelevat erilaisten asuinalueiden, kuntien ja alueiden välillä. Vaikka niin muovipakkausten, tekstiilien kuin SER:n keräyspisteitä on ympäri Suomea, parhaiten pisteet ovat saavutettavissa tiheimmin asutuilla alueilla eteläisessä Suomessa. Lyhin matka eri keräyspisteille on asukkailla Uudenmaalla ja pisin Lapissa.

Muovipakkausten aluekeräyspisteet

Muovipakkausten aluekeräyspisteiden saavutettavuus: ajomatkan pituus ja saavutettavuus jalkaisin tai pyörällä 2019

Muovinkeräyspisteet Suomen kartalla ja saavutettavuus ajomatkan mukaan, jalkaisin tai pyörällä
Vuoden 2019 lopussa muovipakkausten aluekeräyspisteitä oli lähes jokaisessa kunnassa. Pohjois- ja Itä-Suomessa varsin moni joutuu kuitenkin turvautumaan autoon viedessään muovia lähimmälle keräyspisteelle. Lataa isompi kuva ajomatkan pituuden mukaan tästä ja jalkaisin/pyörällä tästä (png). © SYKE/Circwaste 2020

Muovipakkausten aluekeräyspisteiden saavutettavuus maakunnittain kotoa tietä pitkin 2019 (kaikki kotitaloudet)

Muovinkeräyspisteiden saavutettavuus matkana, kaikki kotitaloudet
Muovijätteen erilliset keräyspisteet ovat parhaiten saavutettavissa Kaakkois-, Etelä- ja Lounais-Suomessa. Muualla suurin osa väestöstä asuu yli kahden kilometrin päässä keräyspisteestä. Lataa isompi kuva (png). © SYKE/Circwaste 2020

Lähimmän muovipakkausjätteen aluekeräyspisteen saavutettavuus kotoa tietä pitkin erillispientaloissa 2019

Muovinkeräyspisteiden saavutettavuus matkana, pientalot
Pientaloalueilla muovijätteet viedään pääasiassa erillisiin aluekeräyspisteisiin, mutta kerros- ja rivitalossa asuvilla on yhä useammin oma kiinteistökohtainen keräysastia. Yli 60% erillispientalojen asukkaista asuu yli kahden kilometrin päässä muovin aluekeräyspisteestä. Lataa isompi kuva (png). © SYKE/Circwaste 2020

Poistotekstiilien keräyspisteet

Poistotekstiilien keräyspisteiden saavutettavuus: ajomatkan pituus ja keräyspisteiden saavutettavuus jalkaisin tai pyörällä 2019

Tekstiilin keräyspisteet Suomen kartalla ja saavutettavuus ajomatkan mukaan, jalkaisin tai pyörällä
Poistotekstiilien keräyspisteitä on tiheästi erityisesti Etelä- ja Lounais-Suomessa ja monissa kunnissa on useiden eri toimijoiden järjestämiä keräyspisteitä. Lataa isompi kuva ajomatkan pituuden mukaan tästä ja jalkaisin/pyörällä tästä (png). © SYKE/Circwaste 2020

Lähimmän poistotekstiilien keräyspisteen saavutettavuus kunnittain kotoa tietä pitkin 2019

Tekstiilin keräyspisteiden saavutettavuus matkan mukaan
Poistotekstiilien keräyspisteitä on tiheästi erityisesti Etelä- ja Lounais-Suomessa ja monissa kunnissa on useiden eri toimijoiden järjestämiä keräyspisteitä. Lataa isompi kuva (png). © SYKE/Circwaste 2020

SER:n keräyspisteet

SER:n keräyspisteiden saavutettavuus: ajomatkan pituus ja keräyspisteiden saavutettavuus jalkaisin tai pyörällä 2019

SER:n keräyspisteet Suomen kartalla ja saavutettavuus ajomatkann mukaan, jalkaisin tai pyörällä
SER:n keräyspisteet sijaitsivat pääosin taajamissa vuoden 2019 lopussa. Lataa isompi kuva ajomatkan pituuden mukaan tästä ja jalkaisin/pyörällä tästä (png). © SYKE/Circwaste 2020

Lähimmän SER:n keräyspisteen saavutettavuus maakunnittain kotoa tietä pitkin 2019

SER:n keräyspisteiden saavutettavuus matkan mukaan
40 % suomalaisista asuu alle kilometrin päässä SER:n keräyspisteestä. Alueelliset erot ovat pienempiä SER:n lajittelumahdollisuuksien kuin muovipakkausjätteen ja poistotekstiilien osalta. Lataa isompi kuva (png). © SYKE/Circwaste 2020

Lisätietoja

  • erikoistutkija Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • tutkija Tiina Karppinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • tutkija Kimmo Nurmio, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 19.5.2020 klo 12.49, päivitetty 30.11.2020 klo 10.54
  • Tulosta sivu