Finlands färdplan för plast

Miljöministeriet utarbetade hösten 2018 med stöd av ett omfattande samarbetsnätverk – och medborgare – Färdplanen för plast Minska och undvik, återvinn och ersätt. Den nationella färdplanen för plast innehåller åtgärder som hjälper oss att minska olägenheter som plast orsakar, minska överflödig konsumtion, effektivisera återvinning av plast och hitta ersättande lösningar.

Färdplanens absolut viktigaste åtgärder:

 1. Minska nedskräpningen och undvika onödig konsumtion
 2. Utreda ett eventuellt införande av plastskatt
 3. Ta tillvara på plastavfall betydligt effektivare
 4. Förbättra identifieringen av plaster i byggnader och sorteringen av plastavfall på byggarbetsplatser
 5. Effektivisera återvinningen och ersättandet av jordbruks- och trädgårdsplaster
 6. Ta i bruk de mångsidiga lösningarna för återvinning av tillvaratagen plast
 7. Satsa stort på ersättande lösningar och grunda ett New Plastics-kompetensnätverk
 8. Lyfta upp plastutmaningen synligt på Finlands internationella dagordning
 9. Exportera kompetens och lösningar
 10. Öka forskningsdata om plasternas negativa hälso- och miljökonsekvenser och om lösningarna gällande dessa.
Publicerad 14-03-2020 kl. 10.26, uppdaterad 14-03-2020 kl. 10.26
 • Skriv ut sidan