Europeiska kommissionens paket för kretsloppssamhället

Europeiska kommissionen gav ut den 2.12.2015 sitt första s.k. paket för kretsloppssamhället, i vilken ingick en handlingsplan för kretsloppssamhället samt förslag om förändring av direktiv som gäller avfallsområdet. Dessutom innehöll handlingsplanen exaktare mål för flera avfallsmaterial (plaster, livsmedelsavfall, kritiska råvaror, bygg- och rivningsavfall, biomassa och biobaserade produkter).

Paketet för kretsloppssamhället startade en förändringsprocess som omfattade hela EU och som väckte såväl politiker som företag till att identifiera både möjligheterna med cirkulär ekonomi men också allt återstående arbete för att uppnå målen.

I april 2018 godkändes ett nytt, uppdaterat paket för kretsloppssamhället som fastställer mål för återvinning och avfallsmängder som hamnar på avstjälpningsplatser i EU. Målet är att till år 2025 ska minst 55 procent av kommunalt avfall återvinnas. Före år 2030 höjs målet till 60 procent och år 2035 ska upp till 65 procent av det kommunala avfallet återvinnas. Återvinningsmålet för hela EU som gäller förpackningar däremot är 65 procent till 2025 och 70 procent till 2030. Målen varierar enligt material.

Publicerad 14-03-2020 kl. 10.13, uppdaterad 14-03-2020 kl. 10.13
  • Skriv ut sidan