Rakennettu ympäristö

Rakennettu ympäristö huomattavan määrän luonnonvaroja. Kunnalla on mahdollisuus ohjata maankäyttöä kestävämpään suuntaan ja vaikuttaa rakentamisen käytäntöihin. Julkisissa rakennushankkeissa voidaan joko noudattaa perinteisiä käytäntöjä tai asettaa rima korkeammalle ja toteuttaa kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. Tilanteesta riippuen luonnonvaroja säästävät toimet joko tuovat kustannussäästöjä tai lisäkuluja. 

Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksella, tontinluovutusehdoilla ja maankäyttösopimuksin voidaan ohjata rakennuttajia kestäviin valintoihin. Rakennusten pitkäikäisyys ja laadukas rakentaminen ovat uudiskohteissa olennaisia elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Muunneltavuus voi myös lisätä rakennuksen käyttöikää ja käyttöastetta. Materiaalitehokkuus ja kestävät materiaalivalinnat, esimerkiksi kierrätysmateriaalit, ovat osa ratkaisua.

Esirakentaminen ja infrarakentaminen 

Kunnan esirakentamisen ja infrarakentamisen hankkeissa maamassojen kierrätys on yleensä kannattavaa toimintaa. Ylijäämäaineksia hyödynnetään tyypillisesti kadunrakentamisessa. Maa-ainesten varastoinnille ja käsittelylle on hyvä varata tilaa jo maankäytön suunnittelun vaiheessa. Haitalliset aineet tulee huomioida asetusten mukaisesti.  

Korjausrakentaminen ja purkaminen

Korjata vai purkaa? Tyypillisesti vanhojen rakennusten korjaus on ympäristövaikutuksiltaan parempi valinta. Suuri osa rakennuskannasta on iäkkäämpää ja peruskorjauksen tarpeessa tai jopa purku-uhan alla. Purku- ja korjaushankkeiden yhteydessä tulee huolehtia jätteistä asianmukaisesti. Purkukartoituksessa kartoitetaan rakennusmateriaalit ja haitalliset aineet sekä arvioidaan materiaalien hyödyntämismahdollisuuksia. Ympäristöministeriö on hiljattain julkaissut rakennusten purkamiseen liittyviä ohjeita.

Tilojen käyttö

Kuntien omistamien tilojen kuten koulujen, liikuntatilojen ja kirjastojen käyttöastetta voi nostaa tarjoamalla tiloja kuntalaisten ja muiden toimijoiden käyttöön. Monissa kunnissa on myös tyhjillään olevia tiloja. Uudenlaisella ajattelulla ja toimintatavoilla tyhjät tilat voidaan saada täyteen elämää ja elinvoimaa. Tyhjät tilat voidaan nähdä mahdollisuutena luoda muun muassa kulttuuria ja uusia elinkeinoja.

Lisätietoa:


 

 

Julkaistu 21.4.2021 klo 11.19, päivitetty 24.11.2021 klo 9.30
  • Tulosta sivu