Nyheter

img
Återvinningen av hushållens avfall har blivit effektivare i många kommunregioner i Finland 15-12-2022
Återvinningsgraden för hushållens avfall har ökat i nästan alla kommunregioner som deltar i uppföljningen under perioden 2016–2021 (2018–2021 för vissa kommuner). Utvecklingen för hushållens avfallsmängder har varit varierande: i omkring hälften av kommunregionerna ökade mängden hushållsavfall per invånare och i omkring hälften minskade den.
Läs mer
img
Nätverksarbete påskyndar utvecklingen av en cirkulär ekonomi – paneuropeisk studie publicerad 24-05-2022
Huvudstadsregionens återvinningscentral avser att som en del av projektet Circwaste inrätta ett nationellt nätverk av återanvändningsaktörer och på så vis dirigera Finland mot cirkulär ekonomi.
Läs mer
img
Ny avfallsplan vägleder oss att tillsammans bygga upp en cirkulär ekonomi 24-11-2021
Syftet med Circwaste-projektet är att främja genomförandet av en nationell avfallsplan och att främja målen för en cirkulär ekonomi. Projektet har nu arbetat mot dessa mål i mer än fem år, och det återstår fortfarande två år.
Läs mer
img
Montinutra utvecklar nya produktapplikationer från finskt gransågspån 15-11-2021
Montinutra utvecklar, producerar och kommersialiserar nya produkter av sågspån från gran. Vanligtvis används skogsindustrins industriella sidoströmmar i energiproduktionen eller exporteras som briketter och pellets.
Läs mer
img
Vi behöver alla stöd i övergången till en hållbar delningsekonomi 21-07-2021
Övergången från privat ägande till delningsekonomi kräver en stor förändring av både affärslogiken och människornas konsumtionsmönster. En hållbar övergång kräver därför stöd och omstrukturering av gamla strukturer.
Läs mer
Kiertotalouden edelläkävijäkunnat kuvake
Framsteg i föregångarkommuner inom cirkulär ekonomi 28-04-2021
Företrädare för tio kommuner delade med sig av resultat från arbetet med och erfarenheter av cirkulär ekonomi på mötet, som äger rum en gång per halvår. Dessutom tog man del av och diskuterade strategiprogramförslaget för cirkulär ekonomi.
Läs mer
Mera nyheter
  • Skriv ut sidan