Bort med skadliga ämnen från materialåtervinningen

Vid återvinning av material finns en risk för att skadliga ämnen överförs till de nya produkterna och de nya användningsobjekten. Trygg cirkulär ekonomi innebär att användningen av skadliga kemikalier minskar och kontroll av dem samt uteslutning av skadliga ämnen från cirkulationerna.

Information och stöd i kemikaliefrågor fås bland annat av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Finlands miljöcentral (SYKE).

Circwaste-projektets Servicecenter för cirkulär ekonomi erbjuder stöd förknippat med skadliga ämnen.

Mer information

Publicerad 09-12-2019 kl. 9.10, uppdaterad 30-11-2020 kl. 10.58
  • Skriv ut sidan