Offentliga upphandlingar

Värdet på offentliga upphandlingar i Finland uppgår årligen till cirka 30 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 20 procent av bruttonationalprodukten. Av upphandlingarna görs 75 procent inom kommunsektorn. Upphandlingsbesluten har en betydande inverkan på produkternas och tjänsternas miljökonsekvenser. Med smarta val kan man gynna materialeffektiva, hållbara lösningar samt förebygga uppkomsten av avfall – samtidigt som man stöder sysselsättningen inom cleantech-branschen.

Byggande

Byggandet är det mest betydande investeringsobjektet inom den offentliga sektorn, eftersom dess årliga volym uppgår till mer än fem miljarder. Merparten av denna volym består av kommunernas och samkommunernas upphandlingar. I sin helhet motsvarar andelen offentligt byggande cirka 10 procent av allt byggande. Viktiga mål inom byggande är att förbättra energieffektiviteten, utnyttja förnybar energi, materialeffektivitet och en hälsosam och fungerande miljö.

Trafik

Upphandlingar och investeringar förknippade med trafik och mobilitet uppgår årligen till cirka fyra miljarder euro, varav cirka hälften gäller byggande, upprätthållande och underhåll av trafikleder. I detta har Trafikverket och NTM-centralerna en central roll. Konkurrensutsättningar beträffande kollektivtrafik är i huvudsak städernas upphandlingar, som antingen har konkurrensutsatts med trafikeringsavtal för privata serviceproducenter eller produceras som städernas egna tjänster. Också merparten av stödda transporttjänster konkurrensutsätts som offentliga upphandlingar.

Mattjänster och livsmedel

Volymen på offentliga upphandlingar beträffande mattjänster och livsmedel uppgår årligen till cirka en miljard euro. Av dessa motsvarar mattjänsternas upphandlingar två tredjedelar (cirka 650 miljoner euro) och livsmedelsupphandlingarna en tredjedel (cirka 350 miljoner euro).

Mat- och livsmedelsupphandlingar görs inom alla förvaltningsområden och inrättningar, merparten på skolor och daghem, i tjänster för äldre, handikappade och långtidssjuka och på sjukhus.

Stöd för upphandlingar

  • Kompetenscentet KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlare att utveckla hållbara och innovativa offentliga upphandlingar.
  • Motivas upphandlingstjänst erbjuder stöd vid offentliga upphandlingar. Den producerar upphandlingskriterier och anvisningar samt ger råd och konsulterar.
  • Circwaste-projektets Servicecenter för cirkulär ekonomi erbjuder stöd för hållbara offentliga upphandlingar.
  • The Nordic Svan Ecolabel är ett nordiskt miljömärke, som bedömer produktens miljöpåverkan under hela livscykeln och guidar hur man kan göra hållbara val.

Mer information

  • Specialforskare Katriina Alhola, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@syke.fi
  • Projektchef Hannamaria Yliruusi, Åbo yrkeshögskola, fornamn.efternamn@turkuamk.fi
  • Projektexpert Sonja Lankiniemi, Åbo yrkeshögskola, fornamn.efternamn@turkuamk.fi
  • Planerare Milla Popova, Åbo yrkeshögskola, fornamn.efternamn@turkuamk.fi
Publicerad 09-12-2019 kl. 9.04, uppdaterad 30-11-2020 kl. 11.06
  • Skriv ut sidan